W piątek skontrolowano 42,7 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 37 tys. osób na granicy wewnętrznej z państwami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej – poinformowała Straż Ggraniczna.

W czwartek polska granicę przekroczyło prawie 139 tys. ludzi, a w środę niemal 93 tys.

Reklama

SG przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem premiera, opublikowanym w zeszłą sobotę z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę wewnętrzną RP w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub innym państwie UE lub EOG, a także - z uwagi na umowy i porozumienia z UE - w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Kwarantanny nie muszą odbywać również uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce, dzieci, które chodzą do przedszkoli w sąsiadujących z RP krajami. Pracownicy przekraczający granicę muszą jednak udowodnić, że są zatrudnieni poza krajem zamieszkania.

Według nowego rozporządzenia, do odwołania wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów pociągami, które przekraczają granicę Polski.

W czasie trwania pandemii osoby przyjeżdżające do Polski muszą przekazać na granicy informację nt. adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym będzie ona przebywać oraz numer telefonu. Straż Graniczna przekazuje te informacje wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - została przedłużona do 12 czerwca.(PAP)