Elektrobudowa złożyła zażalenie na decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości spółki


Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy złożył zażalenie do sądu na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy, podała spółka.
"Syndyk masy upadłości informuje jednocześnie, iż zarząd spółki zaskarżył postanowienie sądu w całości i wnosi o:
1. wystąpienie do Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców o informację, na jakim etapie znajdowało się postępowanie do czasu ogłoszenia upadłości dłużnika [jakie zapadły decyzje w ramach procedury arbitrażowej], jaka jest średnia długość trwania postępowań Sądu Arbitrażowego w podobnych sprawach oraz kiedy przewidywane było zakończenie przedmiotowej sprawy przy założeniu, że nie zostałaby ogłoszona upadłość Elektrobudowa SA;
2. uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz oddalenie wniosku o ogłoszeniu upadłości, jak i zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania za obie instancje;
ewentualnie o:
3. uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód do ponownego rozpoznania, przy pozostawieniu temu sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania zażaleniowego" - czytamy w komunikacie.
19 marca br. Elektrobudowa złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)