PZU pracuje nad nową strategią, analizuje zaangażowanie w sektor bankowy


Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przygotowuje nową strategię na lata 2021-2024, w której zdefiniuje także swoje podejście do aktywów bankowych, znajdujących się pod silną presją, związaną m.in. z obniżkami stóp procentowych, poinformowali przedstawiciele grupy. Ubezpieczyciel nie widzi obecnie konieczności dokapitalizowania Alior Banku.
"Jesteśmy na etapie definiowania nowej strategii na lata 2021-2024. Ona zostanie zaprezentowana w IV kwartale tego roku" - powiedziała członek zarządu Elżbieta Häuser-Schöneich podczas wideokonferencji.
Jak wskazał wiceprezes Grupy PZU ds. finansowych Tomasz Kulik, obecnie sektor bankowy jest poddany gigantycznej presji, związanej z obniżkami stóp procentowych.
"Jeżeli chodzi o Alior, to my jako grupa musimy sobie przede wszystkim odpowiedzieć, jak powinno wyglądać - biorąc pod uwagę kolejną, trzecią już w perspektywie dwóch miesięcy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp - nasze zaangażowanie w aktywa bankowe i w ogóle sektor bankowy. Pewnie z tą odpowiedzią będziemy chcieli wrócić do państwa w ramach naszej strategii, bo dzisiaj sektor bankowy jest poddany z tego punktu widzenia gigantycznej presji - powiedział Kulik podczas wideokonferencji.
Podkreślił, że Alior Bank jest dla PZU bardzo dobrym partnerem do współpracy w ramach współpracy ubezpieczyciel i bank.
"Moderujemy rynek, po to, by być z jednej strony jego kreatorem, a z drugiej - jego beneficjentem. I to jest ta działalność, na którą mamy wpływ. To, na co nie mamy wpływu, to na nasze otoczenia makroekonomiczne i to, w jaki sposób najważniejszy parametr, który determinuje rentowność w segmencie bankowym ma wpływ, czyli stopa procentowa" - podkreślił Kulik.
Zaznaczył, że dziś żyjemy w świecie, w którym nie ma kosztu pieniądza w czasie.
"To kompletnie inny świat niż ten, w którym byliśmy jeszcze dwa miesiące temu. To jest postawienie wszystkiego kompletnie na głowie i to jest coś, co nam z kolei musi przyświecać, kiedy będziemy odpowiadali na pytanie, jaka jest nasza odpowiedź na to wyzwanie i w związku z tym jaka powinna być nasza docelowa obecność w segmencie bankowym" - zaznaczył CFO.
Dodał, że dzisiaj jest trochę za wcześnie, by na to pytanie odpowiedzieć.
Kulik wskazał, że PZU nie widzi obecnie potrzeby dokapitalizowania Alior Banku ze względu na fakt, iż bank posiada nadwyżkę kapitałową ponad wymagane minima regulacyjne na poziomie 2,2 mld zł.
"To jest nadwyżka, z którą bank nigdy nie miał do czynienia. Bank zawsze miał zawsze bardzo niskie współczynniki kapitałowe, które w przypadku wejścia w taką sytuację pandemiczną, jaką mamy do czynienia, wcześniej spowodowałyby konieczność dokapitalizowania. Dzisiaj nawet w sytuacji, w której nie wiemy co się dalej będzie działo [...]. Dzisiaj, nawet w warunkach skrajnych, nawet w warunkach testów, którym poddany jest Alior ze strony regulatora, my nie widzimy konieczności dokapitalizowania tego banku. [...] Ten podmiot jest w stanie kapitałowo sobie poradzić - podkreślił.
PZU podał dzisiaj, że pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przełożyły się na niższą wycenę pakietu akcji Alior Banku w księgach PZU i w konsekwencji doprowadziły do rozpoznania odpisu wartości firmy w wysokości 516 mln zł.
Grupa PZU posiada pakiet 31,91% akcji Alior Banku oraz pakiet 20% akcji Banku Pekao.
Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)