Orange Polska ma porozumienie ze związkami zawodowymi ws. nagród jubileuszowych


Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) w celu częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na swoje cele biznesowe, co umożliwi rozwiązanie rezerw bilansowych z tytułu zobowiązań spółki do przyszłych nagród jubileuszowych, podał operator. Efekt finansowy wynikający ze zmian w PUZP zostanie uwzględniony w księgach II kw. 2020 r.
"4 czerwca 2020 r., zarząd Orange Polska zakończył negocjacje z partnerami społecznymi w zakresie zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) w zakresie m.in. nagród jubileuszowych. Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w PUZP, pracownikom Orange Polska przysługiwały nagrody jubileuszowe z tytułu długoletniej pracy. Według nowych uzgodnionych zapisów, obecny system nagród jubileuszowych przestanie istnieć od kwietnia 2021 roku. Jednocześnie, w okresie kwiecień - grudzień 2021 pracownikom, którzy osiągną staż w przedziale 15-30 lat otrzymają jednorazową nagrodę jubileuszową w określonej kwotowo wysokości zależnej od stażu pracy" - czytamy w komunikacie.
Według spółki, powyższe uzgodnienia spowodują rozwiązanie rezerw bilansowych z tytułu zobowiązań spółki do przyszłych nagród jubileuszowych. Zarząd spółki przeprowadzi odpowiednie analizy i efekt finansowy wynikający z wyżej opisanych zmian w PUZP zostanie uwzględniony w księgach drugiego kwartału 2020 r.
"Pandemia COVID-19 wpływa na możliwość osiągania przez Orange Polska celów biznesowych i wymaga od nas podejmowania czasami trudnych decyzji, żeby wdrożyć dodatkowe działania w celu zminimalizowania tego wpływu. W tym kontekście jestem zadowolony, że osiągnęliśmy porozumienie z naszym partnerami społecznymi, które, uważam, jest korzystne zarówno dla Orange Polska, jak i dla naszych pracowników. Jest ono konsekwencją naszego podejścia opartego na konstruktywnym dialogu i wzajemnym szacunku, który bierze pod uwagę stanowiska obu stron" - powiedział prezes Orange Polska Jean-François Fallacher, cytowany w komunikacie.
Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.
(ISBnews)