Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.


Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o pozostawieniu całego zysku netto za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł niepodzielonym tj. niewypłacaniu dywidendy, podał bank.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: [...] zysk netto banku za 2019 rok w kwocie 478 802 436,53 zł pozostawić w całości niepodzielonym" - czytamy w uchwale walnego.
Decyzja jest zgodna z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, wyrażonym w piśmie z dnia 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym KNF oczekuje zatrzymania przez banki całości wypracowanego w latach poprzednich zysku, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy.
Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.
(ISBnews)