Rzecznik Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak poinformował w piątek PAP, że Newag proponuje wyprodukowanie i dostawę dwóch składów elektryczno-spalinowych za kwotę ponad 56 mln zł.

Koleje Dolnośląskie zamierzały przeznaczyć na zakup dwóch tego typu pociągów 36,9 mln zł. „Oferta nowosądeckiej firmy jest obecnie szczegółowo analizowana” - dodał Rodak.

Rzecznik poinformował również, że w drugim z przetargów - na dostawę dwóch składów spalinowych – żadna firma nie złożyła oferty.

Rodak przypomniał też, że Koleje Dolnośląskie analizują oferty złożone w przetargu na zakup pięciu pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przetarg został ogłoszony w lutym 2020 r. Dostawą tych zespołów są zainteresowane bydgoska PESA oraz Newag. Koleje Dolnośląskie podejmą decyzję dotyczącą tego przetargu do 22 czerwca.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski