Redan: Przychody Top Secret spadły o 48% r: r do ok. 9 mln zł w maju


Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Sprzedaż towarów Top Secret w maju 2020 r. wyniosła łącznie ok. 9 mln zł i była niższa o 48% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 44 mln zł i była niższa o 51% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
"W maju sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 7 mln zł i była o 47% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 7% r/r. Pomimo przywrócenia handlu w galeriach handlowych i uruchomienia niemalże wszystkich sklepów poziomy sprzedaży są dużo niższe r/r. Wejścia do sklepów były o połowę niższe, co tylko częściowo zostało skompensowane ich wyższą efektywnością - wyższy wskaźnik paragonów do wejść. Z drugiej strony nastąpił wzrost w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży, w rezultacie niższych cen zakupu bieżącej kolekcji oraz wypłycenia upustów udzielanych na towarach z poprzednich sezonów" - czytamy w komunikacie.
Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w maju 2020 wyniosły 1,3 mln zł, co oznacza spadek o 48% w stosunku do maja 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 8,5 mln zł i była ok. 40% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W maju, podobnie jak w poprzednich miesiącach br., na spadku sprzedaży zaważyła przede wszystkim znacząco mniejsza oferta towarów z sezonu jesień/zima 2019 r. W roku ubiegłym, po sezonie jesień/zima 2018 r., zostały relatywnie duże zapasy niesprzedanych towarów, które były wyprzedawane w sklepie internetowym na głębokich upustach. W maju br. nastąpił wzrost udziału w sprzedaży towarów z sezonu wiosna/lato br, dzięki czemu - pomimo ogólnego spadku obrotów - został wypracowany w e-commerce taki sam wolumen marży na sprzedaży, podkreślono.
"Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec maja 2020 wyniosła 30,1 tys. m2, tj. była o 20% niższa niż w tym samym momencie 2019 r., z tego 58% zmniejszenia wynika z zamknięcia bądź utraty wpływu na sklepy znajdujące się zagranicą. W związku ze zmniejszeniem skali zapasów z poprzednich sezonów zmniejszeniu uległa także sieć outletowa" - czytamy dalej.
W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM w restrukturyzacji dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2020 r. grupy kapitałowej Redan będą uwzględniać w danych porównywalnych przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM w restrukturyzacji za rok 2019 do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł z działalności kontynuowanej, przypomniano.
Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)