Wyborcy przebywający we Francji mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca do godziny 24.

„Wyborcy po zgłoszeniu woli głosowania otrzymają pakiet do głosowania albo pocztą, albo mogą go odebrać osobiście w danym obwodzie do głosowania. Pakiet należy wrzucić do skrzynki francuskiej poczty lub odnieść do konsulatu albo ambasady RP i tu wrzucić do skrzynki" - wyjaśniła PAP Jolanta Niedziela z ambasady RP w Paryżu.

Zaleca jak najszybsze oddanie głosu po otrzymaniu pakietu do głosowania, aby komisja wyborcza mogła otrzymać go najpóźniej 28 czerwca, kiedy po zamknięciu głosowania będzie liczyć oddane głosy.

Osoby, które znalazły się już w obwodowym spisie wyborców utworzonym za granicą w wyborach zarządzonych na 10 maja, będą ujęte w spisie wyborców w głosowaniu zarządzonym na 28 czerwca, jeśli najpóźniej do 16 czerwca do godz. 24 zawiadomią konsula, u którego uprzednio zgłosili zamiar głosowania w formie korespondencyjnej lub informację o zmianie miejsca zamieszkania.

Reklama

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez elektroniczny system rejestracji wyborców https://ewybory.msz.gov.pl lub mailowo, pisemnie, telefonicznie czy też faksem - w wydziale konsularnym ambasady RP albo w którymś z konsulatów generalnych.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pobytu wyborcy za granicą, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw zagranicznych, w Paryżu zostały utworzone trzy obwody głosowania: dwa na terenie ambasady i jeden na terenie wydziału konsularnego.

W konsulacie generalnym w Lyonie został utworzony jeden obwód głosowania.

Wybory prezydenta RP odbędą się w niedzielę 28 czerwca w godz. 7-21. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, druga tura odbędzie się 14 dni później, czyli w niedzielę 12 lipca w godz. 7-21.

Wyborcy, którzy nie dokonają zgłoszenia zamiaru głosowania do 15 czerwca, ale chcieliby wziąć udział w ewentualnej drugiej turze, będą mieli taką możliwość, jeśli zgłoszą się najpóźniej do 29 czerwca do godz. 24.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)