"Zarząd Spółki dziękuje Panu Kazimierzowi Marcinkiewiczowi za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój spółki, który wniósł w okresie sprawowania funkcji w jej Radzie Nadzorczej" - czytamy w komunikacie.