Oferta banków, kierowana dla małych i średnich firm, zawiera wszystkie niezbędne usługi i produkty, których firma lub przedsiębiorca może potrzebować. Często te kompleksowe usługi oferowane są w pakietach dostosowanych do poszczególnych grup przedsiębiorców.

Zakres usług

Pod pojęciem małych i średnich firm kryją się bowiem i jednoosobowe, działające na zasadzie samozatrudnienia czy ajencji, i małe rodzinne przedsięwzięcia, typu kiosk z warzywami lub mały punkt usługowy, i niewielkie, ale zatrudniające kilka osób firmy usługowe czy produkcyjne, i wreszcie przedsiębiorstwa małe, ale prowadzące działalność na znacznie większą skalę, często mające kontakty z zagranicznymi kontrahentami. Jest więc oczywiste, że każda z tych grup potrzebuje innego zakresu usług. Samozatrudnionemu wystarczy zwykły rachunek bieżący w złotych, karta kredytowa z niewielkim limitem zadłużenia i możliwość regulowania należności z urzędem skarbowym i ZUS-em przez internet. Firma o obrotach kilku milionów złotych rocznie, kupująca komponenty za granicą, będzie potrzebowała znacznie szerszej oferty. Pakiety, dostosowane do potrzeb poszczególnych grup, są więc kompromisem między pełną indywidualizacją, która zwykle jest bardziej kosztowna, a pełną standaryzacją, która choć tańsza, nie zadowala większości klientów.

Konto firmowe

Podstawowym produktem, z którego musi korzystać każdy, mały i duży przedsiębiorca, jest rachunek bankowy. Niewiele różni się on od zwykłego rachunku, z jakiego korzystają klienci indywidualni. Często jest on wzbogacony o możliwość zakładania rachunków pomocniczych, co ułatwia rozliczenia np. poszczególnych przedsięwzięć w ramach firmy. Rachunki firmowe mają wiele funkcji ułatwiających życie przedsiębiorcom. Należą do nich między innymi możliwość dokonywania większości operacji i transakcji przez internet, definiowania listy stałych płatności, kontrahentów, dokonywania bezpłatnych przelewów do urzędów skarbowych i ZUS, posługiwania się kartą płatniczą i wielu innych. Często środki znajdujące się na rachunku są oprocentowane. W przypadku firm jednoosobowych ważna jest też integracja rachunku osobistego klienta z rachunkiem związanym z działalnością gospodarczą. Najczęściej przelewy między tymi rachunkami są bezpłatne.

Przy otwieraniu rachunku firmowego niemal automatycznie otrzymuje się kartę płatniczą, umożliwiającą korzystanie z dostępnych na rachunku środków za pośrednictwem terminali w punktach handlowych lub usługowych i bankomatów. Niektórzy mogą od razu otrzymać kredyt w rachunku bieżącym lub kartę kredytową. Inni muszą na to dobrodziejstwo poczekać kilka miesięcy.

W ramach rachunku klienci otrzymują możliwość zakładania lokat terminowych o bardzo szerokich możliwościach wyboru czasu trwania lokaty. W praktyce można zdeponować pieniądze na oprocentowanej lokacie typu overnight, czyli przez noc, lub zwykłej lokacie terminowej, np. trzymiesięcznej lub rocznej. Standardem jest możliwość korzystania z wszelkich funkcji i możliwości, jaką daje bankowość elektroniczna, poczynając od realizacji przelewów i płatności, przez uzyskiwanie wyciągów, historii operacji na rachunku, po składanie dyspozycji związanych z uzyskaniem kredytu i innych bardziej skomplikowanych transakcji.

Dla wielu małych i średnich firm, mających kontakty z zagranicznymi klientami i kontrahentami bardzo ważne jest, by obsługujący bank miał jak największe możliwości w tym zakresie. I większość banków takie możliwości oferuje. Należą do nich czeki i przekazy zagraniczne, akredytywy, dyskonto weksli, udzielanie gwarancji przetargowych i linii gwarancyjnych.

Dostęp do kredytu

Dla większości przedsiębiorców i małych, i średnich, najważniejsza jest kwestia dostępu do kredytu. Najczęściej najwygodniejszą i najbardziej pożądaną przez nich formą dostępu do finansowania jest linia kredytowa w rachunku bieżącym. To forma najbardziej elastyczna, nienarzucająca ani przeznaczenia środków, ani sztywnej wysokości wykorzystywanych środków, dostępna w każdym momencie. Problem w tym, że mogą na nią liczyć przedsiębiorcy o dłuższym stażu, większej skali działalności i o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Spora część firm, zwłaszcza tych działających już dłużej, nieźle sobie radzi z finansowaniem bieżącej działalności we własnym zakresie. Ma jednak spore problemy z finansowaniem rozwoju biznesu, z inwestycjami. Tu też bankowa oferta jest dość szeroka, ale i zasady korzystania z niej podobne. Na kredyt inwestycyjny może liczyć firma o ugruntowanej pozycji, posiadająca możliwości zabezpieczenia kredytu, najlepiej majątkiem trwałym już posiadanym lub będącym przedmiotem inwestycji. Często banki umożliwiają w takich przypadkach korzystanie z leasingu środków trwałych. Ta forma finansowania jest często bardziej dostępna dla większej liczby przedsiębiorców o mniejszych możliwościach zabezpieczenia kredytu i bardziej korzystna ze względów podatkowych.

Przedsiębiorcy mogą też liczyć na bardziej wyrafinowane usługi, takie jak faktoring, pośrednictwo w korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej w ramach różnych programów pomocowych, usługi bankowości inwestycyjnej.