Można to zrobić w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Należy sprawdzić w niej przede wszystkim, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub czy nie wpłynął wniosek o wpis hipoteki. Są one wpisywane w dziale IV księgi wieczystej. Jeżeli dotychczasowy właściciel kupował mieszkanie na kredyt, trzeba liczyć się z tym, że wpisu hipoteki dokonał prawdopodobnie bank na poczet zabezpieczenia wierzytelności.