Agnieszka Gontarska

SAP Polska

Wdrożenie rozwiązania wspomagającego zarządzanie to dla każdej firmy ważne wydarzenie. Jego efekty będziemy odczuwać prawdopodobnie przez najbliższych kilka lat, a od tego, jak zrealizujemy wdrożenie i na jaki produkt się zdecydujemy, może zależeć kondycja naszej firmy w przyszłości. Dlatego warto solidnie przygotować się zarówno do wyboru rozwiązania, jak i do samego projektu wdrożeniowego. Po pierwsze, należy precyzyjnie określić potrzeby. W firmie produkcyjno-usługowej trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na optymalizację procesów produkcji i łańcucha dostaw - dzięki temu firma będzie mogła działać wydajniej i generować większe zyski. Pomoże to także zlikwidować przestoje związane z brakami surowców w magazynie oraz precyzyjnie określić, kiedy towar będzie gotowy do wysyłki do klienta. Dla części usługowej kluczowe jest zapewnienie pełnego wglądu w dane - dzięki nim wiadomo będzie, którzy klienci i które usługi generują największe zyski. Warto także inwestować w rozwiązanie, które pomoże firmie efektywnie zarządzać projektami - alokować odpowiednie osoby do odpowiednich zadań i koordynować pracę poszczególnych zespołów tak, by maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby.

W obu obszarach firmy wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami pomoże także znacząco obniżyć koszty operacyjne - jednokrotne wprowadzanie danych do systemu czy automatyzacja niektórych procesów pomogą ograniczyć zaangażowanie pracowników administracyjnych, a przez to także zmniejszyć koszty.