Dziś zostanie opublikowana metodologia stress testów prowadzonych przez amerykański nadzór dla 19 największych banków. Jednak to, jak banki zdały ten egzamin będzie wiadomo dopiero 4 maja.

Niemniej banki będą mogły zapoznać się z pierwszymi wynikami testów, które - takie jest założenie - powinny prowadzić do podniesienia kapitałów przez sprzedaż akcji lub zamianę rządowych pożyczek na akcje.

Analitycy Keefe Bruyette & Woods uważają, że największe amerykańskie banki, takie jak JPMorgan Chase czy Wells Fargo lepiej przejdą testy, bo ograniczyły ryzyko dzięki zgromadzonym rezerwom i sprzedaży portfela kredytowego. Wells Fargo informował, że odłożył 23 mld dolarów, co powinno starczyć na dwa lata w razie konieczności pokrycia strat na kredytach hipotecznych i dla firm.