Zamknięte zostaną fabryki w Guildford, Leeds i Telford zatrudniające łącznie 330 pracowników. Dalsze 150 miejsc pracy zostanie zlikwidowanych w Newcastle, Leicester oraz Barrow. Kolejne 30 stanowisk ma być zlikwidowanych w wyniku działań zmierzających do poprawy efektywności.

Dział Globalnych Systemów Bojowych (Global Combat Systems) zatrudnia 1820 pracowników. Wcześniejsza redukcja z listopada 2008 r. zlikwidowała w nim 200 stanowisk pracy.

W grudniu rząd zawiesił bezterminowo program budowy do 2 tys. wielozadaniowych pojazdów opancerzonych. Zamiast niego zdecydował się na budowę specjalistycznych pojazdów opancerzonych używanych m.in. do celów rozpoznania, medycznych i wsparcia.

Około 1,3 tys. tego typu pojazdów ma wejść w skład nowego przyszłościowego systemu bojowego (Future Rapid Effects System). BAE potwierdził, że zamierza ubiegać się o rządowe zamówienie na ich budowę.