Na rynku ukazała się pierwsza książka poruszająca problematykę „toksycznych opcji walutowych”. Jej autor, dr Paweł Karkowski, odsłania kulisy działania międzynarodowych instytucji finansowych i ich „córek” (banków z siedzibą w Polsce) w kontekście oferowania opcji walutowych na polskim rynku.

Książka przedstawia i w szczegółowy sposób objaśnia zjawisko toksycznych instrumentów pochodnych. W publikacji dr Karkowskiego zawarte są też konkretne przykłady działań banków.

„Relacje pomiędzy bankami a przedsiębiorcami były korzystne dla obu stron, budowane z wysiłkiem ze strony banku. Dlatego to, że w książce przebijają moje emocje oznacza, że nie mogę zrozumieć – w obliczu kompetencji i ostrożności wpisanej w funkcjonowanie banków – dlaczego w imię oferowania toksycznych instrumentów pochodnych, pogrzebano tak wiele relacji, lojalnych i zyskownych dla obu stron” – mówi Dr Paweł Karkowski, który sam jest byłym pracownikiem jednego z banków.

Autor stawia i udowadnia tezę, że oferowanie przez banki skomplikowanych opcji wpisało się w mechanizm transferu co najmniej kilkunastu miliardów złotych do potrzebujących gotówki zagranicznych instytucji finansowych. Ofiary tych instrumentów to polscy przedsiębiorcy, polska gospodarka oraz jej system finansowy.

Rezultatem tego polska gospodarka doświadczyła spowolnienia, kilkaset tysięcy osób straciło pracę, a wyższy deficyt budżetowy z uwagi na brak podatków stał się nieunikniony. Wbrew stanowisku partii rządzącej problem nie został rozwiązany, a oczekiwanie przedsiębiorstw na umożliwienie równoprawnego dochodzenia racji przed sądem cały czas jest aktualne.