Czy opisem i akceptacją faktury w firmie zajmują się wyłącznie pracownicy działu księgowości i finansów? Raport z Pierwszego Ogólnopolskiego Badania Obiegu Faktur Kosztowych pokazuje, że to popularne przekonanie jest mitem.

Ze zrealizowanego przez firmę Kolibro we współpracy z konsultantami ObiegFaktur.pl badania wynika, że w 33 proc. badanych firm w procesie opisu i akceptacji faktury bierze udział średnio 1/4 pracowników. W przypadku przedsiębiorstwa średniej wielkości oznacza to uczestnictwo ok. 60 pracowników.

– Zauważyliśmy, że niektóre firmy utworzyły nowe stanowisko: Asystent Działu Księgowości, którego głównym zadaniem jest przyjmowanie i rejestrowanie wpływających faktur. To świetne rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, które generują ponad 1000 faktur w miesiącu – podkreśla Beata Skura, konsultant ObiegFaktur.pl.

Stanowiska, które najczęściej uczestniczą w procesie opisu i akceptacji faktury to sekretarka, pracownik działu finansowo-księgowego, pracownik działu, który wygenerował koszt, kierownik działu, dyrektor jednostki i członek zarządu.

Jak wynika z badania, ważne jest, aby dana czynność była wykonywana przez osobę o odpowiednich kompetencjach, co zdecydowanie usprawnia cały proces.

– W przypadku, gdy faktura do organizacji trafiała przez księgowość, czas całego procesu w 65 proc. przypadków nie przekroczył 1 dnia. Jeśli natomiast faktura adresowana była do pracownika związanego z zakupem, czas był wydłużony pięciokrotnie – wylicza Beata Skura, konsultant ObiegFaktur.pl.

Badanie Obiegu Faktur Kosztowych, zrealizowane przez firmę Kolibro przy wsparciu merytorycznym konsultantów ObiegFaktur.pl, jest pierwszym tego typu badaniem w Polsce. Ukazuje trendy i praktyki polskich organizacji w zakresie pracy z fakturami. Wzięło w nim udział 337 organizacji działających na terenie Polski, reprezentujących najważniejsze gałęzie gospodarki, o różnej wielkości i formie prawnej.

Patronem medialnym badania jest Forsal.pl.

Pobierz pełną wersję raportu z badania.

Okładka raportu z Ogólnopolskiego Badania Obiegu Faktur Kosztowych / Inne