Gdy nie ma już szans na odzyskanie długu, trzeba szukać innego wyjścia. Sprzedaż daje szansę na odzyskanie chociaż części należności.
Problemy z odzyskiwaniem należności ma ponad 70 proc. polskich przedsiębiorców. Dla niektórych firm takie kłopoty mogą skończyć się bankructwem. W sytuacji, gdy kontrahent uchyla się od uregulowania należności, w pierwszej kolejności należy spróbować skłonić go do dobrowolnej zapłaty. Wierzyciel w tym celu powinien listownie wezwać dłużnika do uiszczenia należności. W przypadku, gdy nie podejmie żadnych czynności zmierzających do odzyskania pieniędzy, zobowiązanie ulegnie przedawnieniu.
Jeżeli wezwanie dłużnika do dobrowolnej zapłaty nie przyniesie oczekiwanego efektu, następnym etapem może być próba sprzedaży wierzytelności, na przykład wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom. Wprawdzie sprzedając wierzytelność, przedsiębiorca szybciej otrzyma pieniądze, ale nie w wysokości rzeczywistego zadłużenia wraz z odsetkami, lecz kwotę, którą będzie skłonny zapłacić nabywca. Cena ta może być znacznie niższa niż wartość wierzytelności. W zależności od rodzaju umowy firmy windykacyjne albo odkupują dług za pewien procent jego wartości, albo świadczą usługi na rzecz wierzyciela, swoją prowizję uzależniając od wysokości długu oraz czasu trwania zaległości.
Reklama
Jednym ze sposobów zmobilizowania kontrahenta do zapłaty jest również skorzystanie z usługi biura informacji gospodarczej (BIG). W Polsce zarejestrowanych jest już kilka takich biur: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF Długów Biuro Informacji Gospodarczej, InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej.
Podstawa prawna
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).