Neutralni fachowcy, zgarbieni, smutni księgowi w grubych monoklach i nudni eksperci od planowania budżetów w melonikach – taki jest powszechny stereotyp na temat pracowników ministerstwa finansów III Rzeszy. Jak się okazuje – fałszywy.
Grupa historyków badających działalność resortu w latach 1933 – 1945 przedstawiła wstępny raport na temat swoich prac.
Pierwsze ustalenia nie pozostawiają wątpliwości: ministerstwo finansów Rzeszy aktywnie prowadziło finansową eksterminację Żydów i w zaplanowany, systematyczny sposób grabiło okupowane tereny. Takie są pierwsze wnioski komisji historyków powołanej w 2009 roku przez Peera Steinbruecka, byłego ministra finansów z SPD. Zdaniem Hansa-Petera Ullmanna, rzecznika komisji, Reichsfinanzministerium było dużo bardziej zaangażowane w prześladowanie Żydów i świadome wspieranie polityki III Rzeszy niż nawet ówczesne MSZ.
– Ktoś, kto zacznie badać finanse publiczne III Rzeszy, natknie się na rdzeń narodowosocjalistycznej dyktatury – mówił Ullman podczas prezentacji wstępnych ustaleń komisji.
To właśnie w ministerstwie, którym kierował Johann Ludwig hrabia Schwerin von Krosigk, już w 1933 r. powstały przepisy, które nakazywały Żydom uciekającym z Niemiec zrzekać się około 90 proc. majątku. Później podatek ten był nakładany też na osoby wywożone do obozów zagłady. W czasie wojny resort zarządzał systematyczną grabieżą na terenach od Wielkopolski po Kaukaz. Gigantyczne sumy uzyskiwane z konfiskaty mienia i podatków nałożonych na ludność podbitych terenów pozwalały nie tylko finansować wojnę, ale także inwestować w przemysł. Miedzy innymi dzięki tym nakładom po wojnie Niemcy błyskawicznie stały się gospodarczą potęgą.
Reklama
Po 1945 roku rola Reichsfinanzminsterium w polityce III Rzeszy była bagatelizowana. Urzędnicy planujący i przeprowadzający prześladowania podawali się za neutralnych fachowców. Minister Schwerin von Krosigk, który w 1949 roku został skazany na 10 lat więzienia, wyszedł na wolność w 1951 roku. Aż do śmierci w 1977 roku był cenionym publicystą. Człowiek, który w 1936 roku napisał książkę „Narodowosocjalistyczna polityka pieniężna”, w 1975 wydał biografię Jenny Marks, żony Karola Marksa. Zastępca ministra Fritz Reinhard został skazany na 4 lata więzienia, jednak wyszedł w roku 1950. Do końca życia pracował jako doradca podatkowy.