Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 34,50 mln euro wobec 49,63 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 37,64 mln euro wobec 16,05 mln euro rok wcześniej.