Umowa sprzedaży nieruchomości została zawarta pomiędzy Orbisem a spółką Rosmarinum Investments, powiązaną kapitałowo z Royal Starman Bristol, który jest aktualnym dzierżawcą nieruchomości.

"Zawarta umowa sprzedaży jest wynikiem kontynuacji strategii Orbis S.A., mającej na celu restrukturyzację portfela nieruchomości. Przeprowadzone analizy wykazały wyższą ekonomiczną efektywność sprzedaży hotelu Bristol niż pozostania w umowie dzierżawy obowiązującej do 2020 r." - napisano w komunikacie.

"Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną zainwestowane m.in. w rozwój hoteli ekonomicznych, w tym na wznowienie i dokończenie budowy nowych, zlokalizowanych na strategicznych dla Orbis S.A. rynkach, takich jak Warszawa i Kraków" - dodano.

Hotel Bristol, usytuowany przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, posiada 205 pokoi oraz sale restauracyjne i konferencyjne.

W 1990 roku Orbis zawarł z poprzednikiem Royal Starman Bristol sp. z o.o. umowę spółki joint venture, która zainwestowała w odnowienie obiektu, podpisując następnie z Orbisem umowę dzierżawy na 30 lat. Równocześnie spółka joint venture zawarła umowę na zarządzanie hotelem z brytyjskim operatorem na taki sam okres tj. do 2020 roku.