Bioton

Biolek, spółka z grupy Biotonu, podpisała umowę dystrybucyjną z chińskim partnerem Beijing Eastern Bell Technology Group w sprawie sprzedaży w Chinach produktów Bioleku stosowanych w chowie krów mlecznych i cieląt. Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia na już uzgodnionych warunkach - podał Bioton w komunikacie prasowym. "W oparciu o potencjał rynkowy konserwatywnie założyliśmy wraz z partnerem osiągnięcie przez Eastern Bell w 10 roku sprzedaży naszych produktów 5 proc. pogłowia krów mlecznych na chińskim rynku, co oznacza, że skumulowana sprzedaż Biolek może wynieść około 250 mln USD" - powiedział cytowany w komunikacie Adam Kiciak, prezes Bioleku.

Biolek podpisała także aneks do umowy z firmą Beijing Smile Feed & Tech, która jest dystrybutorem produktów Bioleku stosowanych w chowie trzody chlewnej. Wartość tego kontraktu w oparciu o prognozę sprzedaży Beijing Smile wynosi 1,2 mld USD w okresie 2012-2021 (przy założeniu osiągnięcia 10 proc. udziału w rynku w 10 roku sprzedaży). Celem podpisanego aneksu do umowy z firmą Beijing Smile jest zlecenie partnerowi wytwarzania produktu gotowego Suilectin w oparciu o substrat dostarczany przez Biolek. "Wytwarzanie produktu gotowego w Chinach pozwoli nam również na szybsze wejście na ten rynek - spodziewamy się pierwszej sprzedaży w Chinach na początku drugiego kwartału 2012 r." - dodał Kiciak.

Beijing Smile jest największym w Chinach producentem i dystrybutorem enzymu fitazy stosowanego w chowie trzody chlewnej oraz drobiu, i posiada w zakresie tego produktu około 50 proc. udziału w rynku. Beijing Eastern Bell jest jednym z trzech największych w Chinach dystrybutorów dodatków paszowych stosowanych w chowie krów mlecznych obecnym na rynku od ponad 10 lat. Firma ta specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych programów chowu krów mlecznych i cieląt.

Reklama

Get Bank

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na dokonanie zmian w statucie Get Banku. Decyzja ta jest spełnieniem następnego warunku niezbędnego do podziału Getin Holdingu - poinformował Getin Holding w czwartkowym komunikacie. W środę KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Get Banku w związku z ofertą publiczną 2.142.465.631 akcji serii H. Prospekt ten zostanie opublikowany 5 grudnia 2011 roku. Akcje te będą emitowane przez Get Bank w związku z podziałem Getin Holding. Dotychczasowi akcjonariusze Getin Holding otrzymują akcje nowej emisji zgodnie z dotychczasowym udziałem w Getin Holding. Parytet wymiany akcji Getin Holding na akcje Get Banku został ustalony na 2,926888.

W kolejnym etapie procesu, w 2012 roku, nastąpić ma połączenie upublicznionego Get Banku z Getin Noble Bankiem i przejmującym ma być Get Bank. Połączony bank zmieni nazwę na Getin Noble Bank. W październiku NWZA Getin Holding zdecydowało o podziale spółki poprzez przeniesienie części majątku Getin Holding na Get Bank.

LPP

Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w listopadzie 2011 roku wyniosły ponad 202 mln zł, czyli były o ok. 30 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62 proc. i była wyższa o ok. 1 pkt proc. od zrealizowanej w listopadzie 2010 roku. Spółka podała, że przychody ze sprzedaży zrealizowane w okresie styczeń-listopad 2011 roku wyniosły ok. 2,17 mld zł i były wyższe o ok. 19 proc. rok do roku.

NG2 - CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki obuwniczej NG2 (CCC) wyniosły 100,7 mln zł w listopad i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18,6%, podała firma w komunikacie. Przychody za okres styczeń – listopad wyniosły 1.001,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w o 5,5% w skali roku. "Przychody ze sprzedaży detalicznej za miesiąc listopad wyniosły 95,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18,7%, narastająco za okres styczeń - listopad wyniosły 904,5 mln zł i były wyższe o 6,5% w stosunku do tego samego okresu 2010 roku" - głosi komunikat.

Quercus TFI

Aktywa Quercus TFI pod zarządzaniem spadły na koniec listopada br. do 1,45 mld zł, poinformowała spółka w komunikacie. "Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 1 130,2 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, 140,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 września 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), 163,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 14 listopada 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), 15,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO" - czytamy w komunikacie.

Kopex

Spółka Kopex, jeden z największych na świecie producentów maszyn i urządzeń górniczych, nie planuje przejęcia Mostostalu Zabrze, wynika z wypowiedzi głównego akcjonariusza spółki Krzysztofa Jędrzejewskiego dla "Rzeczpospolitej". Według niego, kierunkiem ekspansji spółki będą niszowe i specjalistyczne firmy z branży górniczej za granicą. Po kilku ostatnich transakcjach inwestor posiada już 12,05% udziałów w zabrzańskim Mostostalu, ale nie chce deklarować, jaki jest jego dalszy plan względem tej spółki. Zaznacza jedynie, że inwestycja nie ma nic wspólnego z Kopeksem, to "niezależne lokowanie kapitału". Jędrzejewski dodał, że jego ekspansja nie ogranicza się tylko do Polski - w najbliższym czasie planuje wizytę w Chinach, gdzie zamierza mocno promować Kopex. Jednak cele strategiczne Kopeksu są nieco inne.
"Potencjalnie są możliwości akwizycji w Chinach, ale na razie nie prowadzimy żadnych rozmów. Zapowiadaliśmy że interesują nas firmy zagraniczne – niszowe, wąsko specjalistyczne, z uznana marką – takich firm w naszej branży raczej w Chinach nie znajdziemy" - powiedział Jędrzejewski.

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE obniżyli cenę docelową dla akcji Kopex do 21,70 zł z 22,50 zł oraz podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 28 listopada.>>>>

NWR

Spółka górnicza New World Resources Plc (NWR) rozpocznie 3 grudnia budowę kopalni Dębieńsko, na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Spółka liczy na rozpoczęcie produkcji w kopalni w 2017 t., podało NWR w komunikacie. "Dębieńsko jest naszym najważniejszym projektem rozwojowym. Mamy przyjemność ogłosić oficjalne rozpoczęcie prac w miejscu, gdzie zadeklarowaliśmy inwestycje o wartości ponad pół miliarda euro, a także stworzenie w ciągu najbliższych lat ponad 2000 nowych miejsc pracy" - powiedział prezes NWR Mike Salamon. Spółka podała, że rozpoczęcie budowy oznacza de facto początek prac nad wydrążeniem otworu lub wejścia dla upadowej nr 1, pierwszej z dwóch planowanych upadowych w przyszłej kopalni, której teren został już uprzątnięty i przygotowany do budowy. Uroczystość odbędzie się w sobotę, 3 grudnia.

NWR posiada 50-letnią koncesję, przyznaną w 2008 r., na wydobycie węgla z Dębieńska. W zeszłym roku złożony został wniosek o poprawkę do tej koncesji, aby umożliwić spółce wydobycie z dodatkowych, płytszych złóż węgla w Dębieńsku. Wydanie zgody na poprawkę do koncesji spodziewane jest do połowy 2012 r. po zakończeniu prac nad raportem środowiskowym, podała także firma. Całkowite rezerwy w Dębieńsku wynoszą 190 Mt węgla, z czego oczekuje się, że w 7/8 będzie to węgiel koksujący, a w 1/8 węgiel energetyczny. Oczekuje się, że strukturę jakości węgla koksującego w 2/3 będzie stanowił twardy węgiel koksujący, a w 1/3 półmiękki węgiel koksujący.Unibep

Spółka budowlano-deweloperska Unibep zawarła umowę na realizację projektu mieszkalno-usługowego położonego w Trondheim w Norwegii za ok.17,6 mln zł netto oraz umowę na realizację projektu mieszkaniowego w Pruszkowie za ok. 23,3 mln zł netto, podał Unibep w komunikacie. Projekt w Norwegii, pod nazwą "Charlottenlund Vest" to dwa budynki BT2 i BB1 w technologii modułowej, z terminem realizacji od listopada 2011 do sierpnia 2012. Inwestorem przedsięwzięcia jest Christian Blom AS. Inwestycja ma charakter mieszkalno-usługowo, a wartość umowy to 30.794.694 NOK netto, tj. 17. 611.485,5 zł netto, podano w komunikacie.

Druga umowa Unibepu, na realizację projektu mieszkaniowego pod nazwą "Lipowa Ostoja" położonego w Pruszkowie, ma wartość 23.300.035 zł netto a jej termin realizacji to 15.12.2011 – 30.05.2013. Inwestorem przedsięwzięcia jest Portus Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Inwestycja ma mieć 120 mieszkań i powierzchnię użytkową 7.172 m.kw., podała także firma.

MOL

Chorwacka spółka paliwowa Ina, należąca do węgierskiego koncernu MOL, planuje - w ramach przyjętej właśnie strategii na l. 2011-2015 - zainwestować 20 mld kun (tj. ok. 11,94 mld zł), z czego 2/3 ma zostać przeznaczone na inwestycje w Chorwacji, podał MOL w komunikacie. MOL podkreśla, że poziom inwestycji kapitałowych będzie zależał od dostępnego finansowania. "W segmencie poszukiwawczo-wydobywczym, który jest głównym źródłem wzrostu, Ina planuje realizować strategię wzrostu opartego na wydobyciu poprzez kontynuowanie obecnych projektów i potencjalnie kroki nieorganiczne. Celem spółki jest 100-proc. wymiana rezerw i utrzymanie produkcji na poziomie 70 tys. boepd" - głosi komunikat. "Ina chce zwiększyć efektywność segmentu rafineryjnego i marketingu poprzez plan zwiększenia wyniku EBITDA o 250 mln USD do 2015 r." - czytamy dalej.

Pekao

Credit Suisse, w raporcie z 1 grudnia, skorygował (o – 13,6 proc.) cenę docelową dla walorów banku Pekao SA. >>>>

W raporcie z 1 grudnia analitycy Keefe, Bruyette & Woods wydali rekomendację podtrzymującą zalecenie inwestycyjne „równo z rynkiem” dla akcji banku Pekao SA.>>>>

BRE

W raporcie z 1 grudnia analitycy Keefe, Bruyette & Woods podtrzymali rekomendację „poniżej rynku” dla walorów BRE Banku. >>>>

PKO BP

W raporcie z 1 grudnia analitycy Keefe, Bruyette & Woods podtrzymali rekomendację „poniżej rynku” dla walorów banku PKO BP.>>>>

Asseco Poland

Analitycy Domu Maklerskiego Millenium obniżyli rekomendację dla spółki informatycznej Asseco Poland (ASSECOPOL) do "neutralnie" z "akumuluj" i nieznacznie obniżyli cenę docelową dla jednej akcji do 43,5 zł z 43,7 zł, wynika z raportu datowanego na 24 listopada.>>>>

Arctic Paper

Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli rekomendację do "akumuluj" z "kupuj" dla spółki papierniczej Arctic Paper, ale podnieśli cenę docelową dla jednej akcji do 8,1 zł z 6,0 zł, wynika z raportu datowanego na 30 listopada.>>>>

Belvedere - Sobieski

Producent alkoholi Belvedere, notowany na GPW pod nazwą Sobieski, miał 30,44 mln euro skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 52,07 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Producent alkoholi Belvedere, notowany na GPW pod nazwą Sobieski, planuje poprawić wyniki m.in. poprzez sprzedaż części aktywów, w tym niektórych marek alkoholi, zaś w Polsce w II półr. br. chce zintensyfikować swoją działalność, podała spółka w raporcie półrocznym. "W planie operacyjnym, w II półroczu będzie kontynuowana intensyfikacja działalności w Polsce, co będzie kluczowym czynnikiem poprawy rentowności Grupy" - głosi raport. Priorytetem jest poprawa sytuacji finansowej, która ma być osiągnięta m.in. poprzez sprzedaż aktywów, w tym również sprzedaż marek oraz transakcje kapitałowe, podano także. Belvedere podało, że odzyskuje udziały w polskim rynku dzięki "spektakularnemu sukcesowi wódki Krupnik, która w 18 miesięcy od wprowadzenia na rynek (co miało miejsce w kwietniu 2010 r.) miała na koniec września br. 13,4% udziału w rynku.

Należąca do grupy spółka Sobieski Polska (z markami: Sobieski, Krupnik, Starogardzka) zwiększyła udziały (w ujęciu wolumenowym) w polskim rynku do 22,1% na koniec czerwca 2011 r. z 20,2% na koniec 2010 r. (i wobec 17,1% na koniec 2009 r.). Należący do Oaktree Capital Polmos Lublin (główna marka: Żołądkowa Gorzka) zmniejszyła swój udział w ciągu ostatniego półrocza odpowiednio do 34,8% z 35,1% (wobec 36,5% na koniec 2009 r.), zaś amerykańskie CEDC - zwiększyło udział do 23,5% z 22,0% (wobec 23,1% na koniec 2009 r.), podało Belvedere w prezentacji.

CEDC

Agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services obniżyła długoterminowy rating korporacyjny producent alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) do B- z B, podała agencja w komunikacie. Perspektywa ratingu jest negatywna. >>>>

Famur

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE podnieśli rekomendację dla Famuru do "kupuj" z "akumuluj" i utrzymali cenę docelową na poziomie 3,20 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 28 listopada.>>>>

PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna otrzymała dodatkowe bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla elektrowni Bełchatów do końca okresu rozliczeniowego w 2012 r., m.in. z powodu uruchomienia nowego bloku o mocy 858 MW - poinformowała w piątek spółka.>>>>

Grupa Mennice Krajowe

Grupa Mennice Krajowe chce zadebiutować na NewConnect w styczniu 2012 roku - poinformowała w piątek spółka w komunikacie prasowym.>>>>