12-miesięczną cenę docelową akcji PKOBP podnieśli o 3 proc. do 34 zł z 33 zł.

W dniu wydania raportu na zakończeniu sesji akcje banku kosztowały 33 zł.