Podczas piątkowej sesji przeprowadzona zostanie operacja otwartego rynku, podczas której NBP będzie oferował tygodniowe bony pieniężne. Spodziewamy się, że ich wartość będzie bliska 95 mld PLN. Dla porównania tego samego dnia zapadają 2- i 7-dniowe bony o łącznej wartości 95,8 mld PLN.

Na rynku stopy procentowej w pierwszej części czwartkowej sesji rentowności spadły w reakcji na zapowiedź Fed prowadzenia ekspansywnej polityki pieniężnej. Na krótkim końcu krzywej widać było jednak negatywny wpływ wypowiedzi przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej sygnalizujących ewentualne podwyżki stóp procentowych. O takiej możliwości wspominał prezes NBP Marek Belka, Elżbieta Chojna-Duch (RPP) i Andrzej Bratkowski (RPP). Dodatkowo Rada w opublikowanym w czwartek opisie dyskusji z posiedzenia decyzyjnego z 11 stycznia br. wskazała, że większość członków uznała, że w przypadku utrzymania się relatywnie wysokiego tempa krajowego wzrostu gospodarczego oraz podwyższonej inflacji, a także wysokich oczekiwań inflacyjnych, nie można wykluczyć podwyższenia stóp procentowych NBP. Naszym zdaniem w dalszym ciągu uzasadniona jest gra pod niewykluczoną obniżkę stóp procentowych w II połowie br., chociaż wspomniane sygnały, wysoka inflacja i relatywnie słaby złoty będą ciążyły na krótkim końcu krzywej. Liczyć się też należy z możliwym dalszym płaszczeniem krzywej dochodowości.

Pozytywnie na notowania mogły też oddziaływać: aprecjacja złotego (w okolice 4,23 na parze EUR/PLN), a także informacje nt. udanej kolejnej aukcji włoskich obligacji. Tym razem plasowane były papiery 2-letnie: zerokuponowe (3,5-4,5 mld EUR) i indeksowane inflacją (0,25-0,50 mld EUR). Sprzedane zostały papiery o maksymalnej wartości (bid to cover ratio wyniósł odpowiednio: 1,71 i 2,79). Rentowność obligacji stałoprocentowych ustalona została na 3,763%.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że otworzyło emisję obligacji nominowanych w USD o zapadalności 23 marca 2022 r. Wartość nominalna transakcji wyniosła 1 mld USD, a popyt 3 mld USD. Papiery wyceniono na 295 pb powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych i 284 pb powyżej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 4,901%. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.