Czternaście Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (WOG) działa od początku 2012 r. Przejęły one finansowe i gospodarcze zadania dowódców poszczególnych jednostek wojskowych.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w 15. WOG w Szczecinie gen. Dziedzic wyjaśniał, że każdy z WOG wykonuje zadania na rzecz jednostek operacyjnych na konkretnym terenie. Odpowiadają m.in. za dostarczanie broni, amunicji, paliwa i sprzętu łączności, ale również dbają o duszpasterstwo wojskowe, rodziny żołnierzy czy zaopatrzenie w sprzęt RTV. WOG mają funkcjonować zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. W razie potrzeby będą zabezpieczały potrzeby wojsk sojuszniczych, które mogą znaleźć się na terenie Polski. Są również przygotowane do pomocy w czasie klęsk żywiołowych.

W 15. WOG w Szczecinie pracuje 29 żołnierzy zawodowych i ponad 500 pracowników cywilnych.

Gen. Dziedzic poinformował, że reorganizacja systemu logistycznego trwa od sześciu lat. Formowanie WOG-ów jest jednym z ważniejszych zadań reorganizacyjnych w logistyce Sił Zbrojnych RP. Tworzenie WOG-ów zaplanowano dwuetapowo. W pierwszym utworzono 14 jednostek, w drugim etapie utworzonych będzie sześć jednostek, zaś 13 kolejnym - Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej - powierzone zostaną funkcje WOG. W styczniu 2013 r. będzie w sumie 36 takich struktur.