Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 5,9 proc. i była o 1,8 pkt. proc. niższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 7,7 proc. Podstawą do obliczenia tej wartości były dane z trzech państw UE o najbardziej stabilnych cenach. Skład tej grupy nie uległ zmianie w stosunku do sierpnia 2011 r., dlatego wartość referencyjna cechuje się względnie wysoką stabilnością" - głosi raport.

>>> Czytaj też: Grecja: kryzys obudził “ziemniaczaną rewolucję”. Handel uliczny wraca do Aten

W styczniu 2012 r. Polska nie wypełniała kryterium stabilności cen. "Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP zwiększyło się do 3,9 proc. Jednocześnie wartość referencyjna wyniosła 3,1 proc. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Irlandii, Szwecji i Słowenii" - podał resort.

Polska nie wypełnia też kryterium kursu walutowego ze względu na to, że nie uczestniczy w mechanizmie kursowym ERM II. Z kolei kryterium fiskalne nie jest spełniane ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu, podano także.