Neuca

Dystrybutor farmaceutyków Neuca zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wyznaczenie dnia dywidendy na 7 maja i dnia wypłaty do 28 maja, wynika z projektów uchwał.>>>>

Wawel

Zarząd spółki Wawel zarekomenduje przeznaczenie na dywidendę 16,5 mln zł z zysku za 2011 r., wynika z raportu firmy. Oznacza to wypłatę w wysokości 11,0 zł na akcję.>>>>

Reklama

Asbis

Zysk netto regionalnego dystrybutora IT, spółki Asbis, może wynieść między 7,5 a 9,5 mln USD, wynika z prognozy przedstawionej przez spółkę.>>>>

Grupa Żywiec

Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Żywiec, zwołane na 18 kwietnia, ma zdecydować o wyznaczeniu dnia dywidendy na 9 maja oraz dnia wypłaty na 24 maja, wynika z projektów uchwał.>>>>

MOL

Akcjonariusze węgierskiej spółki paliwowej MOL zdecydują na walnym zgromadzeniu 26 kwietnia o przeznaczeniu 45 mld HUF na dywidendę oraz o przedłużenie upoważnieniu zarządu do prowadzenia skupu akcji własnych koncernu, podała spółka w komunikacie.>>>>

KOV

Kulczyk Oil Ventures (KOV) zakończył wiercenie odwiertu M-21 na polu Makiejewskoje na Ukrainie natrafiając na "liczne" pokłady zawierające gaz, z których jeden jest przedłużeniem produkcyjnej strefy M-19, najbardziej wydajnego odwiertu na tym polu, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

Global Cosmed

Global Cosmed, producent kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z planowaną w połowie bieżącego roku pierwotną publiczną ofertą akcji, podała spółka w komunikacie.>>>>

Energa

Spółka Energa osiągnęła w ubiegłym roku zysk netto w wysokości 755 mln zł wobec 348 mln zł w 2010 r., co oznacza wzrost o 117 proc., podała spółka w komunikacie. >>>>

Getin Bank

Getin Bank planuje rozbudowę sieci franczyzowej i do końca tego roku zamierza otworzyć maksymalnie 60 nowych placówek w tym formacie, tym samym zwiększając ich liczbę do 300 na koniec 2012 r., poinformował bank w komunikacie.>>>>

Belvedere - Sobieski

Sąd Gospodarczy w Dijon wyraził zgodę na wszczęcie postępowania naprawczego producenta alkoholi Grupy Belvedere, notowanego na GPW pod nazwą Sobieski, przyjmując do wiadomości zgłoszenie zawieszenia płatności ze strony Grupy, podała spółka w komunikacie. "Sąd Gospodarczy w Dijon przyjął do wiadomości zgłoszenie zawieszenia płatności ze strony Grupy Belvedere i wyraził zgodę na wszczęcie postępowania naprawczego (redressement judiciaire), powołując pana Frederic'a Abitbol'a na stanowisko zarządcy sądowego, którego zadaniem będzie wspomaganie kierownictwa spółki. Panowie Philippe Maitre i Jean-Claude Pierrel, kuratorzy sądownie ustanowieni, zostali wskazani jako reprezentanci wierzycieli" - czytamy w komunikacie. Spółka nadal podtrzymuje, że jej celem jest oddłużenie oraz spłata wierzytelności, zaznaczono również. Wcześniej media podawały, że Belvedere może sprzedać swoją sztandarową markę wódki Sobieski w celu zmniejszenia zadłużenia. Łącznie grupa ma ok. 500 mln euro zobowiązań.

Biotonu

Biolek, spółka zależna Biotonu podpisała umowę z M.J. Exports Private Limited na dystrybucję produktów weterynaryjnych na terenie Indii, Sri Lanki i Nepalu, poinformowała spółka w komunikacie. Biolek oczekuje rozpoczęcia sprzedaży produktów w ramach umowy jeszcze w I kwartale tego roku. >>>>

Atlas Estates

Firma deweloperska Atlas Estates sprzedała po ok. 30% oferowanych mieszkań w warszawskich projektach ConceptHouse Mokotów i Apartamenty przy Krasińskiego, podała spółka w komunikacie. W II kw. uruchomi sprzedaż trzeciego etapu Capital Art Apartments na warszawskiej Woli. "Najnowsze wyniki sprzedaży oznaczają, że Atlas Estates osiągnął istotne poziomy sprzedaży w osiedlach ConceptHouse Mokotów i Apartamenty przy Krasińskiego, których budowa rozpoczęła się w zeszłym roku. W obu projektach nabywców znalazło już blisko 30% mieszkań. Deweloper osiągnął poziomy przedsprzedaży wymagane przez banki udzielające mu kredytów na realizację obu inwestycji. Dzięki temu projekty mają zapewnione finansowanie, w postaci wypłacanych na bieżąco rat kredytów, niezbędne do przeprowadzenia prac budowlanych" - czytamy w komunikacie.

Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce

Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce (AZOTYTARNOW) liczą na uzyskanie w tym roku przychodów na poziomie 6,5 mld zł wobec 5,3 mld zł w ub.r., natomiast nie zakładają utrzymania skonsolidowanego zysku netto na ubiegłorocznym poziomie, wynika z wypowiedzi prezesa Jerzego Marciniaka. "Sprzedaż na poziomie 6,5 mld zł w 2012 r. jest realna, natomiast nie zakładamy utrzymania skonsolidowanego zysku netto na poziomie 2011 r." - powiedział Marciniak podczas konferencji prasowej.

Rada nadzorcza Zakładów Azotowych Tarnów-Mościce pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu, aby nie wypłacać dywidendy z zysku za 2011 r., poinformował prezes spółki Jerzy Marciniak. "Rada nadzorcza Zakładów Azotowych Tarnów zaopiniowała pozytywnie rekomendację zarządu, aby nie wypłacać dywidendy z zysku za 2011 r. i pozostawić go w spółce" - powiedział Marciniak. Dodał, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, począwszy od zysku za 2012 r. spółka będzie wnioskować o przeznaczenie 40-60% rocznych zysków na dywidendę.Sygnity

Konsorcjum Hewlett-Packard Polska i Sygnity jest jednym z trzech wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na "Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usługą utrzymania" w Banku Gospodarstwa Krajowego - poinformował BGK w komunikacie. Wnioski złożyło też konsorcjum Accenture i Innovation Technology Group oraz konsorcjum Wincor Nixdorf z Callatay&Wouters. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego dla BGK, dostawa infrastruktury sprzętowej oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36 miesięcy od uruchomienia produkcyjnego systemu. Okres realizacji zamówienia ustalono na 60 miesięcy (5 lat) od dnia jego udzielenia. Przetarg realizowany jest w formie dialogu konkurencyjnego. Kryterium udzielenia zamówienia to cena (waga 40), funkcjonalność (waga 40) i jakość (waga 20). Obecnie BGK posługuje się systemem def2000, którego autorem jest Asseco Poland.Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli BGK wynika, że wartość zamówienia może wynieść kilkadziesiąt mln zł i będzie to jeden z największych bankowych projektów informatycznych w Polsce w najbliższych latach.

Lotos

Największa instalacja zbudowana przez Grupę Lotos w ramach Programu 10+, hydrokraking MHC, produkuje więcej wysokiej jakości paliw niż przewidywał projekt, co oznacza dla spółki dodatkowe korzyści w wysokości ponad 100 mln zł rocznie - poinformowała firma w komunikacie. Zgodnie z planami projektowymi konwersja, czyli pozyskiwanie z najcięższych frakcji ropy naftowej wysokowartościowych produktów, takich jak oleje napędowe, benzyny, LPG, miała wynosić dla instalacji hydrokrakingu MHC 60 procent (pozostałe 40 procent to nieprzereagowany olej - hydrowax). Obecnie, jak podał Lotos, pozyskanie paliw z instalacji przekracza 80 procent i nadal rośnie. "Dziś możemy pracować z konwersją ok. 85 proc., przerabiając bardzo ciężki wsad, co przełoży się na dodatkowe miliony złotych dochodu w tym roku" - poinformował cytowany w komunikacie Dariusz Kruk, kierownik zakładu hydrokrakingu rafinerii Grupy Lotos.

PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ogłosiła przetarg na budowę bloku kogeneracyjnego w Elektrociepłowni Rzeszów - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bloku kogeneracyjnego o sprawności całkowitej nie mniejszej niż 81 proc., mocy cieplnej brutto co najmniej 26 MWt i mocy elektrycznej brutto co najmniej 29 MWe z maksymalizacją sprawności elektrycznej. Blok ma być wyposażony w 3-6 silników spalinowych tłokowych zasilanych gazem ziemnym. Termin składania ofert mija 16 maja, o godz. 12.

Sfinks

Spółka restauracyjna Sfinks Polska otrzymała od spółki zależnej od Sfinks – Sfinks Czech & Slovakia s.r.o. informację o złożeniu wniosku insolwencyjnego, podała spółka w komunikacie. Sfinks Polska podkreśla, że już w 2008 r. utworzyło odpisy aktualizujące na inwestycje zagraniczne i ewentualna upadłość czeskiej spółki będzie neutralna dla Grupy. "Spółka otrzymała zawiadomienie od zarządu spółki zależnej od Sfinks - Sfinks Czech & Slovakia s.r.o. - o złożeniu w dniu 21 marca 2012 r. wniosku insolwencyjnego podmiotu zależnego do Sądu Miejskiego w Pradze. W przedmiotowym wniosku zarząd podmiotu zależnego wystąpił o rozwiązanie insolwencji poprzez upadłość Sfinks Czech & Slovakia s.r.o" - czytamy w komunikacie. Jak wynika z informacji przedstawionej przez zarząd podmiotu zależnego przesłanką złożenia wniosku insolwencyjnego jest utrata przez Sfinks Czech & Slovakia s.r.o. zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych. Wartość zobowiązań podmiotu zależnego przekroczyła wartość jego majątku, podano także w materiale. "Zarząd Sfinks Polska stoi na stanowisku, że w przypadku ogłoszenia upadłości Sfinks Czech & Slovakia s.r.o. zdarzenie to będzie miało neutralny wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. W raporcie za rok 2008 Sfinks Polska poinformowała o utworzeniu odpisów aktualizujących na inwestycje zagraniczne Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. Tym samym spółka utworzyła i systematycznie aktualizowała wartość tychże odpisów na całość udziałów, pożyczek i zobowiązań spółki zależnej zarejestrowanej w Czechach. Ich wartość bilansowa na dzień 22 marca 2012 r. wynosi zero" - wyjaśniono w komunikacie.

Boryszew

Spółka Boryszew finalizuje zakup niemieckiej grupy YMOS, ponieważ spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające umowy, podała spółka w komunikacie. W efekcie kupuje od syndyka masy upadłościowej aktywa trzech spółek z tej grupy o wartości ok. 9,89 mln euro. >>>>