Największą inwestycją drogową w Lubuskiem jest budowa drogi ekspresowej S3. Prace prowadzone są na jej dwóch odcinkach - między Gorzowem a Międzyrzeczem oraz z Międzyrzecza do Sulechowa. Wartość tych zadań to ponad 1,67 mld zł.

Za realizację 144 kilometrów ekspresówki od Gorzowa Wlkp. do Nowej Soli odpowiedzialny jest Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Fragment drogi podzielono na 5 głównych odcinków.

Roboty na 38-km odcinku z Gorzowa do Międzyrzecza rozpoczęły się w lipcu 2011 roku. Jego budowa będzie kosztowała 761,5 mln zł, a oddanie do użytku planowane jest na maj 2014 r. Od sierpnia 2010 r. budowany jest 43-kilometrowy odcinek S3 z Międzyrzecza do Sulechowa, a oddanie tego odcinka ekspresówki do użytku ma nastąpić w czerwcu 2013 r. Koszt zadania to 914,3 mln zł.

"Obecnie prace na obu odcinkach realizowane są zgodnie z harmonogramem, a na niektórych fragmentach nawet go wyprzedzają" - powiedziała PAP rzecznik Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze Anna Jakubowska.

Kolejne lubuskie etapy budowy S3 - to drugie jezdnie obwodnic Gorzowa Wlkp. i Międzyrzecza oraz na odcinku od Sulechowa do Nowej Soli. GDDKiA jest gotowa do złożenia wniosków o zezwolenie na realizację tych inwestycji, a następnie wyłonienia wykonawców i rozpoczęcia budowy. Warunkiem jest jednak otrzymanie pieniędzy na wypłatę odszkodowań za zajęte pod budowę drogi nieruchomości oraz na realizację inwestycji.

Przygotowane wnioski dotyczą: budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa (12 km, szacowany koszt 614 mln zł), budowy drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza (6,5 km, szacowany koszt 212 mln zł) oraz drugiej nitki S3 na odcinku z Sulechowa do Nowej Soli (44 km, szacowany koszt 1087 mln zł).

Odcinek od Gorzowa Wlkp. do Nowej Soli miał zostać wybudowany w latach 2010-2012. Jednak ze względu na zmianę prawa w 2008 roku, dotyczącą procesu przygotowania inwestycji, a także wydłużone postępowanie przetargowe na wykonawców poszczególnych jej fragmentów, ostatecznie pierwsze prace budowlane ruszyły w sierpniu 2010 roku. Docelowo na całej długości droga ekspresowa S3 będzie drogą dwujezdniową.

Realizację odcinka lubuskiego planowano do końca 2015 r. "Jednak ze względu na brak pieniędzy budowa drugich jezdni może się przesunąć w czasie" - dodała rzecznik.

Zgodnie z założeniami w Lubuskiem ma powstać 144-km odcinek z 17 węzłami drogowymi, 110 mostami i wiaduktami oraz 7 parami Miejsc Obsługi Podróżnych. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa Obwody Utrzymania Drogi. Budowa lubuskiej części S3 jest finansowana z budżetu państwa w ramach Krajowego Funduszu Drogowego i funduszy unijnych, których udział szacowany jest obecnie na ok. 77 proc. (dotyczy odcinków w budowie).

Droga ekspresowa S3 jest częścią międzynarodowej trasy E65. Docelowo połączy Świnoujście z Republiką Czeską na granicy w Lubawce. Długość całej S3 to 470 km.