Rentowności polskiego długu pozostają blisko bariery 5% w przypadku instrumentów 10-letnich (4,987%).

Miniony tydzień przyniósł neutralny bilans sesji dla złotego, który zyskał jedynie 0,09% wobec euro oraz ok. 0,5% wobec dolara amerykańskiego. Polska waluta oscylowała w zakresie 4,05-4,10 EUR/PLN notując kolejny okres stabilizacji w prawie 2-miesiecznym trendzie aprecjacyjnym. Złoty pozostaje względnie stabilny na rynku, pomimo, iż dane fundamentalne z gospodarki polskiej (m.in. ubiegłotygodniowa publikacja dot. wynagrodzeń w przedsiębiorstwach za lipiec) wskazują, że coraz bardziej realnie rysuje się możliwość obniżenia poziomu stopy procentowej w Polsce w najbliższych miesiącach. Dodatkowo możemy zaobserwować względna stabilizację na rynku polskiego długu, którego rentowności (10-letnich obligacji skarbowych) w minionym tygodniu oscylowały tuż poniżej poziomu 5,00%. Spadek zmienności na rynku polskich aktywów (złoty oraz dług) powiązać należy z okresem wakacyjnym, kiedy reakcje m.in. na krajowe odczyty makroekonomiczne pozostają wytłumione.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy figury fundamentalne z gospodarki polskiej dotyczące sytuacji w przemyśle i produkcji. O godz. 14:00 poznamy jeden z najważniejszych krajowych odczytów w tym tygodniu: dynamikę produkcji przemysłowej za lipiec (oczek. 4,00% r/r). Wskazanie za czerwiec przyniosło negatywne zaskoczenie dla rynków ponieważ odczyt uplasował się, jedynie na poziomie 1,2% r/r (oczek. 4,00% r/r) potwierdzając, iż polską gospodarkę czeka najprawdopodobniej spowolnienie gospodarcze w kolejnych kwartałach, co zarazem stanowić będzie solidny argument dla gołębiej frakcji w RPP, aby postulować za obniżeniem poziomu stopy procentowej (aktualnie 4,75%). Dzisiejsze dane rozpatrywane będą jako ewentualne potwierdzenie obaw, które zarysowały się przed miesiącem.

Globalny kalendarz makro jest dzisiaj względnie pusty, będziemy jedynie świadkami aukcji długu (bonów skarbowych) w wykonaniu Holandii, Stanów Zjednoczonych oraz Francji. Żadna z tych ofert nie powinna przynieść negatywnej niespodzianki z uwagi na ostatnie stabilne nastroje wokół państw-emitentów. Dla złotego jak i większości ryzykownych walut oraz rynków akcyjnych kluczową publikacją w trakcie rozpoczynającego się tygodnia będą minutes (sprawozdanie) z sierpniowego posiedzenia amerykańskiego komitetu otwartego rynku (FOMC). Nadzieje rozbudzone przed paroma tygodniami zakładały, iż EBC oraz FED ponownie przystąpią do realizacji „niestandardowych programów”, a sierpniowe sprawozdanie z posiedzenia FOMC stanowić będzie istotny sygnał na ile zainicjowanie trzeciej rundy luzowania ilościowego w Stanach jest aktualnie prawdopodobne.

Z rynkowego punktu widzenia rozpoczęcie nowego tygodnia, choć odbyło się poprzez ustanowienie pro-wzrostowej luki, nie zmieniło znacząco obrazu technicznego notowań złotego. Polska waluta tkwi w konsolidacji z zakresu 4,05-4,10 EUR/PLN i wątpliwym jest, aby przy „wakacyjnym rynku” krajowe dane mogłyby wyrwać ją z tego impasu. Najprawdopodobniej na impuls przyjdzie nam poczekać, aż do środy na kiedy zaplanowano spotkanie na linii Samaras – Juncker oraz publikację protokołu z sierpniowego posiedzenia FOMC.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Użyte w raporcie wykresy są integralną częścią platformy BOSSA FX, dostępnej dla Klientów Domu Maklerskiego DM BOŚ S.A. po podpisaniu stosownych umów o założenie rachunku inwestycyjnego. Więcej informacji na stronach www.bossafx.pl.