W przypadku notowań polskiego długu warto jedynie wskazać na wzrost rentowności papierów o krótszym terminie zapadalności (2 letnie – 4,209%) przy względnej stabilizacji benchmarkowych, 10-letnich obligacji (4,866%).

Wczorajsza, pierwsza sesja w tym tygodniu nie przyniosła znaczących ruchów na notowaniach złotego, który pozostawał stabilny w okolicach piątkowego zamknięcia. Inwestorzy nie byli zainteresowani handlem na złotym również z uwagi na dzień wolny od obrotu w Londynie, co skutecznie wymusiło niską aktywność rynku. Podobnie sytuacja przedstawiała się na notowaniach eurodolara, który charakteryzował się spadkiem zmienności. Inwestorzy wyczekują już impulsów ze strony bankierów centralnych (EBC i FED), gdzie uwaga przesuwa się przede wszystkim w kierunku zaplanowanego na koniec tygodnia sympozjum w Jackson Hole, podczas, którego dwa lata temu Ben Bernanke zdecydował się ogłosić QE2. W przypadku EBC warto ponadto wspomnieć o wczorajszej wypowiedzi przedstawiciela europejskiej instytucji centralne, Joerg’a Asmussen’a, który powiedział, iż aktualnie opracowywany program skupu długu nie będzie finansował działalności rządów. Z jednej strony informacja ta ma najpewniej złagodzić niemiecki sprzeciw wyrażany przez prezesa Bundesbanku, Jensa Weidmann’a, z drugiej strony rodzi niebezpieczeństwo, iż program ten może okazać się niewystarczający, aby przywrócić optymizm i stabilizacje na rynkach.

W przypadku rynku złotego w dalszym ciągu notowania polskiej waluty poruszają się w wąskim zakresie 5-groszowej konsolidacji reagując w sposób wytłumiony na doniesienia zarówno krajowe (wczorajsze wypowiedzi przedstawicieli RPP), jak i te pochodzące z szerokiego rynku. Stan ten najprawdopodobniej potrwa, aż do końca tygodnia, kiedy poznamy pierwsze doniesienia z Jackson Hole. Perspektywa zainicjowania działań przez bankierów centralnych powstrzymuje inwestorów przed mocniejszą realizacją zysków na złotym, który w ciągu ostatnich trzech miesięcy zyskał prawie 8,00% wobec euro oraz ponad 9,00% względem amerykańskiego dolara.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji fundamentalnych z rynku krajowego stąd inwestorzy wyczekiwać będą impulsów z szerokiego rynku. A te w umiarkowanym stopniu dostarczą odczyty makroekonomiczne z gospodarki Stanów Zjednoczonych, które zaplanowane zostały od godz. 15:00 (Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, 16:00 Indeks Conference Board, 16:00 Indeks FED Richmond). Ponadto w centrum uwagi znajdą się trwające obecnie w Europie spotkania euro decydentów m.in. zaplanowane na dzisiaj na linii Van Rompuy – Rajoy.

Z rynkowego punktu widzenia wtorek będzie formalnie pierwszym dniem handlu na rynku złotego, niemniej nie należy spodziewać się podwyższonej aktywności na notowaniach. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się pozostawanie blisko górnego ograniczenia ponad 2-tygodniowej konsolidacji (okolice 4,10 EUR/PLN) przy wyraźnie ograniczonej zmienności.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Użyte w raporcie wykresy są integralną częścią platformy BOSSA FX, dostępnej dla Klientów Domu Maklerskiego DM BOŚ S.A. po podpisaniu stosownych umów o założenie rachunku inwestycyjnego. Więcej informacji na stronach www.bossafx.pl.