Narzędziem, które ma zachęcić młodych Europejczyków do przemieszczania się w poszukiwaniu pracy czy w celu zdobycia wykształcenia, jest program „Mobilna młodzież” („Youth on the move”), który Komisja Europejska oficjalnie zaprezentowała we wrześniu 2010 r. Obecnie w Niemczech, Danii, Hiszpanii i we Włoszech trwa testowanie tego programu. Młodzi Hiszpanie i Włosi, jeśli znajdą pracodawcę w Niemczech lub Danii, mogą dostać pieniądze z funduszy unijnych na pokrycie kosztów rozmowy rekrutacyjnej (na przelot i nocleg). Jeżeli zaś podpiszą umowę o pracę co najmniej na pół roku, dostaną pieniądze na zagospodarowanie. Jeśli pilotaż uzyska dobrą ocenę, to program zostanie wprowadzony we wszystkich krajach UE.

Jednym z jego przełomowych rozwiązań ma być wdrożenie nowego instrumentu mikrofinansowego Progress, w ramach którego Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie udzielał gwarancji wybranym bankom oferującym młodym (zazwyczaj nieposiadającym zdolności kredytowej) mikrokredyty o wartości do 25 000 euro o niskim oprocentowaniu. Ma to zachęcić młodych Europejczyków do zakładania własnych firm w różnych krajach Wspólnoty. Jednym z punktów programu jest też stworzenie europejskiego paszportu umiejętności, w którym będą wypunktowane wszystkie kwalifikacje i umiejętności młodych ludzi. Z takim dokumentem będą mieli większe szanse na pracę w całej Unii Europejskiej.

Autorzy programu chcą stworzyć specjalną europejską kartę „Youth on the move”, która upoważni młodych do korzystania z różnego rodzaju ulg i rabatów w Europie. Autorzy projektu proponują też stworzenie specjalnej europejskiej siatki doradców. Będą oni pomagać w poszukiwaniu pracy, a także pokryją koszty przeprowadzki do innego kraju lub koszty integracji w obcym miejscu. Projektem zarządzać będzie EURES, europejska sieć ofert pracy.

Pilotaż na razie nie jest dostępny dla Polaków, co nie znaczy, że w ogóle nie ma dla nich ofert. Polacy, którzy chcą pracować za granicą, mogą szukać ogłoszeń w bazach danych EURES. Można tam znaleźć ogłoszenia pracodawców z całej UE, a także CV osób, które pracy poszukują. Przypomnijmy, że agendy EURES działają we wszystkich wojewódzkich urzędach pracy.