"Złożyliśmy wniosek do Komisji Europejskiej. Trwają wyjaśnienia, pytania. (...) Jesteśmy prawie pewni, że otrzymamy zgodę na koncentrację jeszcze w tym roku" - powiedział.

"Jesteśmy spokojni o decyzję Komisji. To decyzja organu europejskiego, a nie regionalnych urzędów antymonopolowych. A na tym poziomie po przejęciu Puław nie będziemy stanowić zagrożenia dla europejskiego rynku" - dodał.

Prospekt emisyjny Azotów Tarnów znajduje się obecnie w Komisji Nadzoru Finansowego.

"To ostatni etap procedowania nad prospektem. Myślę, że w tym miesiącu, na początku grudnia dokument zostanie zaakceptowany" - powiedział Marciniak.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach i Zakłady Azotowe Puławy zawarły w środę umowę o konsolidacji, określającą zasady współpracy pomiędzy ZAT a ZAP w ramach konsolidacji.

"Po wymianie akcji, czyli formalnym dokonaniu przejęcia, będziemy dążyli do uzyskania wszystkich synergii. Zachowamy układy zbiorowe w zakładach, to, co ich pracownicy wywalczyli. Zarządy będą symetryczne" - powiedział Marciniak.

Ujednolicony zostanie też rok obrotowy w obu firmach. W Puławach dotychczasowy rok obrotowy rozpoczynał się w lipcu i trwał do czerwca. Ostatecznie zostanie on zrównany z kalendarzowym.

Prezes Tarnowa poinformował, że grupa będzie wspierać wszystkie rozpoczęte i mocno zaawansowane inwestycje Puław, w tym także budowę elektrowni gazowej.