"Polska ma istotne powiązania handlowe i finansowe z Europą" - powiedziała w piątek podczas konferencji prasowej Julie Kozack z MFW. Dodała, że ostre turbulencje na rynkach finansowych mogłyby niekorzystnie wpłynąć na finansowanie polskich dużych potrzeb pożyczkowych.

>>> Czytaj więcej: MFW: polska gospodarka wzrośnie w tym roku o 2,25 proc.

W komunikacie MFW dotyczącym prognoz napisano, że Fundusz przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych. "Na tle spowolnienia gospodarczego i ustępującej presji inflacyjnej dalsze obniżki stóp procentowych są jak najbardziej uzasadnione" - napisano.

Według MFW, "w przypadku gwałtowniejszego niż obecnie prognozowane pogorszenia sytuacji gospodarczej i mając na względzie ograniczone pole manewru w zakresie polityki fiskalnej, wymagane byłoby dalsze złagodzenie polityki monetarnej".

>>> Polecamy: Analitycy: Polska w 2013 r. wpadnie w pierwszą recesję od ponad 20 lat