ATM

Zarząd ATM Grupy zdecydował o rozpoczęciu 21 listopada skupu akcji własnych spółki w celu ich umorzenia - podała firma w komunikacie. Przeznaczy na ten cel do 4,8 mln zł. Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 4.800.000 sztuk. Jednostkowa cena, za którą spółka będzie kupować akcje, nie może być wyższa niż 2 zł. Program skupu akcji własnych ATM Grupy zakończony zostanie najpóźniej 31 grudnia 2013 roku.

Czerwona Torebka

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Czerwonej Torebki w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz praw do akcji serii D - poinformowała Komisja we wtorkowym komunikacie. Oferującymi są Dom Maklerski BZ WBK oraz Trigon Dom Maklerski. W I połowie 2012 r. Czerwona Torebka miała 37,7 mln zł przychodów wobec 33,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w tym okresie wzrósł do 17,4 mln zł, wobec 8,2 mln zł przed rokiem. Zysk netto natomiast przekroczył 13,2 mln zł na koniec czerwca 2012 r. - w połowie 2011 r. spółka wypracowała 7,2 mln zł.

Na terenie kraju działają 24 pasaże w ramach sieci Czerwona Torebka. Koniec roku firma chce zamknąć z ilością 60 ukończonych obiektów. W różnej fazie realizacji znajduje się 56 obiektów na terenie całego kraju. Trwa ich komercjalizacja. Spółka zamierza do końca 2021 r. wybudować ponad 1.880 pasaży o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 1,2 mln metrów kwadratowych. Począwszy od 2015 roku planuje otwierać ponad 200 placówek rocznie. Potencjał krajowego rynku szacowany jest natomiast na 4.500 takich obiektów.

Czerwona Torebka zamierza rozwijać także ogólnopolską sieć sklepów owocowo-warzywnych "Warzywnik". Na razie została otwarta pierwsza placówka franczyzowa tego typu w Lubaniu. Do końca roku spółka planuje otwarcie jeszcze dwóch: w Zgorzelcu i Lwówku Śląskim. W pierwszym kwartale 2013 roku dołączą do nich placówki w Bydgoszczy, Czerwonaku, Słubicach i Komornikach. Wszystkie będą zlokalizowane w pasażach handlowych Czerwona Torebka, a powierzchnia handlowa każdego wynosić będzie 60 m kw.

BOŚ

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Banku Ochrony Środowiska blisko trzy czwarte Polaków uważa, że ich zachowanie może mieć wpływ na środowisko - poinformował we wtorek prezes BOŚ Mariusz Klimczak. Wyniki badań ws. ekologicznych zachowań Polaków zostały przedstawione podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko w Poznaniu. "Niemal połowa z nas stosuje w swoich domach nowoczesne, szczelne okna i korzysta ze sprzętu AGD klasy A+, który zużywa mniej energii. 49 proc. badanych osób przyznaje, że wybiera ekotorby zamiast plastikowych reklamówek. To o 8 proc. więcej niż w roku 2011. Chętniej segregujemy też odpady - regularnie robi to obecnie 69 proc. Polaków, w 2010 roku było to 65 proc." - poinformował prezes. Z badań wynika, że 17 respondentów deklaruje, że do pracy dojeżdża rowerem, przed rokiem było to 12 proc. Na tramwaj czy metro decyduje się 24 proc. Polaków, podczas gdy w roku 2011 taki wybór deklarowało 13 proc.

Mostostal Zabrze

Portfel zleceń Mostostalu Zabrze to ponad 507 mln zł. Wartość kontraktów możliwych do pozyskania w oparciu o złożone oferty wynosi 996 mln zł - poinformowali dziennikarzy przedstawiciele spółki. Mostostal Zabrze liczy na pozyskanie kontraktów m.in. w elektrociepłowniach w Katowicach, Zofiówce czy Siekierkach. "Wśród złożonych przez nas ofert są między innymi oferty na budowę bloków parowo-gazowych w Elektrowni Gorzów i Elektrociepłowni Katowice. Ofertujemy też w postępowaniach na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego w Elektrociepłowni Zofiówka, instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Turów oraz instalacji podawania biomasy wraz z blokiem w Elektrociepłowni Siekierki" - powiedziała Marzena Twardzik-Kapis, zastępca dyrektora rozwoju i przygotowania produkcji Mostostalu Zabrze.

Mostostal Zabrza kontynuuje proces restrukturyzacji. W jego ramach 31 października sąd zarejestrował połączenie spółek Mostostal Kędzierzyn oraz Ocynkowni Mostostal-Met. Prezes Mostostalu Zabrze Bogusław Bobrowski oczekuje zakończenia restrukturyzacji z końcem 2013 roku. W ramach grupy mają powstać cztery segmenty: montaż, usługi ogólnobudowlane, konstrukcje maszynowe i centrum inżynieryjne oraz biuro projektowe. "Restrukturyzacja wpłynie na ograniczenie kosztów ogólnego zarządu. Centralizacja systemu zaopatrzenia obniży natomiast koszty zakupów. Poprawi się też zarządzanie przepływani pieniężnymi. W wyniku tych procesów oczekujemy istotnych oszczędności przy niewielkich jak na skalę przychodów grupy nakładach" - powiedział prezes.

Dodał, że dokładniejsze dane Mostostal ujawni po publikacji strategii na kolejne lata, co ma nastąpić do końca grudnia. Zapytany o to, jakich wyników Mostostalu Zabrze spodziewa się na koniec roku, Bobrowski odpowiedział: "W końcówce roku powinien być utrzymany dotychczasowy poziom zysków i poziom rentowności". W ciągu trzech kwartałów 2012 roku Mostostal Zabrze Holding wygenerował 509,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 6,8 proc. rdr. Zysk operacyjny grupy wyniósł w tym okresie 21,4 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom dominującym 5,7 mln zł (spadek odpowiednio o 59,1 proc. i 87,4 proc.).

Polimex-Mostosta

Polimex-Mostostal pozyskał w PKO BP gwarancję zwrotu zaliczki z tytułu kontraktu dotyczącego budowy bloku energetycznego w Kozienicach dla Enea Wytwarzanie. Wartość gwarancji wynosi 268,14 mln zł - podał Polimex w komunikacie. Okres ważności gwarancji mija 21 sierpnia 2017 roku. "Środki z zaliczki, która zostanie wypłacona przez Enea zostaną umieszczone na rachunkach kaucji, zaś pierwsze zwolnienie środków przez Bank Polski SA zostanie dokonane po zawarciu przez Polimex-Mostostal ostatecznego porozumienia z wierzycielami finansowymi" - podano. We wrześniu Enea Wytwarzanie i konsorcjum Hitachi-Polimex podpisały umowę na budowę bloku w Kozienicach na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej brutto, maksimum 1075 MWe. Udział Polimeksu-Mostostal w pracach wynosi ok. 43 proc. Polimex informował, że z chwilą rozpoczęcia realizacji kontraktu do spółki wpłynie zaliczka, w wysokości 10 proc. wartości kontraktu, czyli ok. 260 mln zł.

Polkomtel

Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus, oraz Teleena Holding BV podpisały pięcioletnią umowę o współpracy, w ramach której Plus pozwoli na hurtowy dostęp do sieci mobilnej i umożliwi Teleena Holding oferowanie usług hostingowych dla operatorów MVNO - podał Polkomtel w komunikacie prasowym. "Dla Polkomtelu jest to pierwsza umowa podpisywana z przedsiębiorcą świadczącym usługi MVNE. Taka współpraca może oznaczać istotne zwiększenie wolumenu hurtowej sprzedaży usług poprzez oferowanie ich dla wielu mniejszych MVNO" - powiedziała Karolina Witoń z Departamentu Sprzedaży Hurtowej Polkomtel. Holenderska Teleena Holding jest europejskim liderem na rynku usług MVNE. Dzięki elastycznej on-linowej platformie usługowej świadczy innowacyjne usługi dodane na rzecz wirtualnych i infrastrukturalnych operatorów komórkowych. Dla Teleena Holding BV umowa z Plusem na dostęp hurtowy do sieci jest już czwartą tego typu umową podpisaną z dużym operatorem infrastrukturalnym. W podobnym zakresie Teleena Holding współpracuje już z Vodafone Holandia, Vodafone UK i Telesur Suriname i utrzymuje obecnie na swojej platformie MVNE czternastu operatorów wirtualnych działających na terenie Holandii i Wielkiej Brytanii, w tym m.in. prepaidową markę Vodafone NL "hollandsnieuwe". Obecnie na sieci Plus działa dziewięciu operatorów, zarówno MVNO jak np. Lycamobile, jak i np. infrastrukturalny operator sieć Play.

Remak

Remak podpisał z Alstom Boiler Deutschland GmbH kontrakt o wartości 8,5 mln euro (równowartość 35.165 tys. zł) na wykonanie montażu części ciśnieniowej dla nowego bloku opalanego węglem kamiennym w Elektrowni GKM Mannhaim w Niemczech - podał Remak w komunikacie. Zadanie realizowane będzie do lipca 2013 roku.

TIM

TIM spodziewa się, że w całym 2012 roku jego przychody spadną rok do roku o 15 proc. i wyniosą ok. 340 mln zł. Ponadto spółka liczy na dodatnie wyniki operacyjny i netto - poinformował na konferencji Krzysztof Folta, prezes TIM. Dodał, że w najbliższych miesiącach spółka planuje zmieniać swoją strukturę sprzedaży w segmencie kabli, koncentrując się na kablach specjalistycznych. "W tym roku rynek jest trudny. Myślę, że w porównaniu do 2011 roku nasze przychody spadną o około 15 proc. do 340 mln zł. Jednak co istotne, na 99,9 proc. powinniśmy mieć na plusie wyniki operacyjny i netto" - powiedział Folta. "Jeśli chodzi o rok przyszły, to w kontekście tego, że spodziewamy się 10 proc. spadku rynku w segmencie budowlanym, sukcesem dla nas będzie powtórzenie wyników tegorocznych. Będzie to wymagające zadanie, ale myślę, że realne" - dodał. Po trzech kwartałach 2012 r. TIM miał 239,89 mln zł przychodów ze sprzedaży, 0,04 mln zł zysku operacyjnego oraz 0,99 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie roku 2011 było to odpowiednio: 281,39 mln zł przychodów ze sprzedaży, 10,63 mln zł zysku operacyjnego oraz 9,43 mln zł zysku netto.

Alior Bank

Alior Bank chce pozyskać z IPO 700 mln zł. Ostateczna cena emisyjna zadecyduje o liczbie wyemitowanych akcji. W ramach pierwszej oferty publicznej Alior Bank zamierza zaoferować nowe akcje, z emisji których planuje pozyskać 700 mln zł, aby wzmocnić pozycję kapitałową i kontynuować dynamiczny rozwój – czytamy w komunikacie spółki. Zakładając, że cena ostateczna akcji oferowanych będzie równa cenie maksymalnej, która została ustalona na 71 zł, liczba akcji nowej emisji wyniesie około 9,9 mln sztuk. >>>>   

Mercor

Zarząd Mercor SA informuje, że we wrześniu 2012 roku wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na podstawie nieaudytowanych danych wyniosła około 36 693 tys. PLN w porównaniu z wartością 35 074 tys. PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ok. 4,6%. Jednocześnie Zarząd Mercor SA przypomina, że zgodnie z decyzją WZA z 29 października 2009 nastąpiła zmiana roku obrotowego Spółki. Trwa on obecnie od 1 kwietnia do 31 marca. Wrzesień był zatem szóstym miesiącem roku obrotowego 2012/13.

Narastająco od początku roku obrotowego, a więc od kwietnia do września 2012, wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na podstawie nieaudytowanych danych wyniosła około 197 849 tys. PLN w porównaniu z wartością 184 979 tys. PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o blisko 7%.