12-miesięczna cena docelowa jednej akcji PEKAO została ustalona na poziomie 195 zł, o ponad 7 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 210 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu sesji kurs walorów PEKAO był na poziomie 154 zł, czyli ponad 26 proc. niższym od wyceny Goldman Sachs.