Asseco Poland

Asseco Poland podpisało list intencyjny na zakup 100% akcji Przedsiębiorstwa Informatyki ZETO Bydgoszcz od 98 akcjonariuszy - osób fizycznych, wynika z komunikatu spółki. Wartość transakcji wyniesie 87,73 mln zł. "Przedmiotem listu jest określenie zasad sprzedaży przez akcjonariuszy 2.936 akcji spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego, uprawniających do 2.936 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% udział w głosach na walnym zgromadzeniu, przy wycenie wartości akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki na kwotę 87.726,570 zł" - głosi komunikat.

Wojas

Wojas spłacił kredyt inwestycyjny zawarty z Bankiem Pekao na kwotę 4,31 mln zł oraz linię wielozadaniową wielowalutową w tym banku w kwocie 6,3 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. "W dniu 14 grudnia 2012 r. Wojas dokonał spłaty kredytu inwestycyjnego zawartego z Bankiem Pekao S.A. natomiast 18 stycznia 2013 r. dokonał spłaty linii wielozadaniowej wielowalutowej zawartej z Bankiem Pekao S.A. o łącznym przyznanym limicie kredytowym 7 mln zł, kwota spłacona 6,3 mln zł" - głosi komunikat. Konsekwencją spłaty tych kredytów jest rozpoczęcie procedury zwalniania przez bank zabezpieczeń, tj. hipoteki umownej i kaucyjnej o łącznej wartości 16,1 mln zł na nieruchomości położonej w Nowym Targu, zastawu rejestrowego na linii do produkcji obuwia i urządzeniach szwalniczych oraz do laboratorium o łącznej wartości 13,48 mln zł, zastawu na magazynach wyrobów gotowych i towarów o wartości nie niższej niż 4,06 mln zł., podano także.

KGHM

KGHM Polska Miedź zawarł wczoraj umowę na sprzedaż srebra z HSBC Bank USA N.A., London Branch w 2013 roku. Wartość umowy szacowana jest na 1.672 mln zł, podała spółka w komunikacie. >>>>

ZA Puławy, ZA Tarnów-Mościce

Zakłady Azotowe Puławy otrzymały zawiadomienie o zbyciu przez Skarb Państwa posiadanych akcji spółki w ramach odpowiedzi na ofertę publiczną akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>

Bomi

Akcjonariusze spółki Bomi w upadłości układowej zdecydowali o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu działalności, wynika uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>