Zysk operacyjny wyniósł 59,07 mln zł wobec 40,77 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 326,67 mln zł w IV kw. 2012 r. wobec 307,30 mln zł rok wcześniej.W okresie I-IV kw. 2012 r. spółka miała 271,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 119,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1471,51 mln zł w porównaniu z 923,10 mln zł rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2012 r. wyniósł 102,25 mln zł wobec 99,04 mln zł zysku rok wcześniej.Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru.

(ISBnews)

(agencja@isbnews.pl)