"Na dzień 26 marca 2013 roku zostało zwołane NWZA, podczas którego akcjonariusze podejmą decyzję o emisji 24.500.000 akcji serii M. Od lipca 2012 roku spółka notowana jest na rynku alternatywnym NewConnect. Pierwsza oferta publiczna i przeniesienie notowań Elemental Holding S.A. na rynek główny GPW planowane są na przełomie pierwszego i drugiego półrocza" – czytamy w komunikacie.

Celem Elemental Holding jest dalsza koncentracja na rozwoju organicznym i zwiększanie udziałów w polskim i światowym sektorze recyklingu metali nieżelaznych.

"Grupa zamierza w pełni wykorzystać istniejący potencjał rynkowy oraz stworzyć wspólną sieć placówek operacyjnych, czego konsekwencją będzie szersza dostępność usług. Oprócz krajowej działalności, Elemental jest także obecny na rynkach zagranicznych, w tym szybko rozwijających się państwach azjatyckich.

Ponadto spółka podała, że rozpoczęła współpracę z kontrahentami z Afryki, będącej perspektywicznym kontynentem dla dalszego rozwoju holdingu. "Osiągnięcie znaczącej pozycji w skali międzynarodowej jest obok rozwoju na rynku krajowym jednym z głównych celów Grupy" – czytamy dalej.

"Na obecnym etapie zamierzamy pozyskać środki od nowych akcjonariuszy głównie na zwiększenie potencjału produkcyjnego i podwyższenie kapitału. Jesteśmy przekonani, że najbliższe lata będą dla branży recyklingowej udane, jednak aby w pełni wykorzystać koniunkturę chcemy sięgnąć po dodatkowe środki finansowe, a pozyskanie ich z giełdy jest dla nas najbardziej optymalnym rozwiązaniem" - powiedział prezes spółki Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

Szacuje, że potrzeby inwestycyjne firmy w najbliższym roku osiągną poziom kilkudziesięciu milionów złotych. W jego ocenie, rynek NewConnect nie dawał możliwości na efektywne pozyskanie tak dużych środków.

"Obecnie każda spółka z grupy Elemental Holding jest liderem w swoim sektorze. Prowadzimy działalność na stosunkowo dużą skalę i osiągamy atrakcyjne wyniki finansowe, dlatego uważamy, że właściwą platformą obrotu dla akcji w sposób naturalny staje się rynek główny GPW. W przyszłości nie wykluczamy kolejnych akwizycji, zakładamy również stałą ekspansję na nowe rynki zagraniczne. Jesteśmy przekonani, że emisja publiczna akcji będzie kolejnym znaczącym impulsem do dalszego rozwoju Grupy" - dodał Jarski.

Na początku lutego członek zarządu firmy Jarosław Michalik powiedział agencji ISBnews, że Elemental Holding planuje na przełomie lutego i marca wyemitować pierwszą transzę papierów dłużnych w ramach programu emisji obligacji do max. 30 mln zł z przeznaczeniem na akwizycje. Pierwszym celem miała być spółka Terra Recycling.

Elemental Holding zarządza spółkami specjalizującymi się w recyklingu i odzysku odpadów oraz prowadzącymi hurtowy obrót metalami, w szczególności nieżelaznymi. Łączny wolumen pozyskanych metali nieżelaznych w 2011 przekroczył 60 tys ton.