Również uczestniczący w spotkaniu Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił przed posiedzeniem, że rząd liczy na porozumienie w kwestii zmian w prawie pracy. Minister pracy i polityki społecznej zaznaczył jednak, że rząd nie wycofa z Sejmu projektu nowelizacji Kodeksu pracy, czego chcą związkowcy. Rządowy projekt zmian w prawie pracy przewiduje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do roku.

Posiedzenie prezydium Komisji Trójstronnej rozpoczęło się po 11.00. Oprócz ministra pracy i premiera biorą w nim udział przedstawiciele największych central związkowych i organizacji pracodawców.