Serinus Energy (dawny KOV) dokonał nowego odkrycia gazu w sekcji zbiornikowej z okresu serpuchowu, znajdującym się na obszarze koncesji produkcyjnej Olgowskoje, podała spółka w komunikacie. W testach strefy S5 w odwiercie Olgowskoje-15 (O-15) uzyskano przepływ gazu na poziomie 1,5 mln stóp sześciennych dziennie ("MMcf/d"). Pierwsza produkcja oczekiwana jest w sierpniu.

>>> Czytaj również: Kulczyk Oil Ventures przejęła spółkę Windstar

„O-15 to odwiert kierunkowy, wykonany w celu oceny potencjału zbiornikowych piaskowców strefy R30c z baszkiru oraz strefy S5 z serpuchowu. Rejestry otworowe wykazały pokłady gazu potencjalnie opłacalnego do wydobycia o miąższości do 9 metrów w strefie R30c i do 6 metrów w głębiej zalegającej strefie S5 z serpuchowu. Na pokłady gazu potencjalnie opłacalnego do wydobycia natrafiono także w strefach B3 (5 metrów) i R22 (3 metry)" – czytamy w komunikacie.

„Planuje się podłączenie odwiertu do przebiegającej w pobliżu linii przesyłowej, która dostarcza gaz do należącej do KUB-Gasu stacji przetwórstwa gazu na polu Makiejewskoje ("Stacja Makiejewskoje"). Pierwsza produkcja, co oczekiwane jest w sierpniu 2013 r., będzie ograniczona wydajnością stacji (o łącznej przepustowości ponad 28 MMcf/d. ). Spodziewane jest, że dodatkowa produkcja z odwiertu O-15 przekroczy wydajność stacji. KUB-Gas pracuje obecnie nad zwiększeniem wydajności Stacji Makiejewskoje. Ukończenie modernizacji przewidziane jest na początku 2014 r." – czytamy dalej

Reklama

Wykonane przez spółkę wewnętrzne szacunki zasobów perspektywicznych dla strefy S5 w obiekcie poszukiwawczym testowanym w ramach odwiertu O-15 są następujące: 23 mld stóp sześciennych (Bcf) w kategorii Best Estimate, 55 Bcf w kategorii High Estimate i 9,5 Bcf w kategorii Low Estimate. Ryzyko dla ww. zasobów perspektywicznych zostało znacząco ograniczone przez wynik programu testów odwiertu O-15. Należy podkreślić, że w raporcie niezależnego audytora zasobów, sporządzonego dla Spółki wg stanu na 31 grudnia 2012 r., do strefy S5, zbadanej dzięki odwiertowi O-15, nie przypisano żadnych zasobów perspektywicznych, podkreślono w informacji.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.

>>> Czytaj również: Akcje Serinus Energy zadebiutują w czwartek na giełdzie w Toronto