"Wartość złożonej oferty wynosi 72 276 429,75 zł netto (88 900 008,059 zł brutto)" - podano w komunikacie.

Podpisanie umowy przewidziane jest po zakończeniu procedur przewidzianych przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, podano także.

P.R.I. Pol-Aqua zajmuje się budownictwem inżynieryjnym, ogólnym, ekologicznym, drogowym i budową rurociągów przesyłowych. Realizuje kompletne uzbrojenie podziemne oraz roboty drogowe dla obiektów handlowych, osiedli mieszkaniowych i centrów logistycznych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 rok.