Przedsiębiorstwa oczekują niewielkiego wzrostu popytu i poprawy sytuacji w III kw. br., ale wyraźniejszego odbicia koniunktury - dopiero w 2014 r., czyli później, niż na to wskazywały prognozy sprzed kwartału, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzanej w czerwcu wśród 1278 firm.

"W II kw. odnotowano dalsze słabe oznaki poprawy koniunktury. Na razie pozostały one jednak bez istotnego wpływu na ogólną ocenę kondycji przedsiębiorstw, która uległa niewielkiemu pogorszeniu" - czytamy w "Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na III kw. 2013 roku".

"W III kw. respondenci oczekują niewielkiego wzrostu popytu i poprawy sytuacji, ale zjawiska tego nie utożsamiają jeszcze z ożywieniem gospodarczym. Wyraźniejsze odbicie koniunktury spodziewane jest obecnie później niż na to wskazywały prognozy sprzed kwartału. Zdaniem ankietowanych firm tempo wzrostu może przyspieszyć dopiero w 2014 r." - napisał NBP.
W II kw. br. można było zauważyć słabe symptomy poprawy popytu. Zaobserwowano zarówno wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, jak i obniżenie bariery popytowej.

"W III kw. br. można oczekiwać wzrostu popytu i zwiększenia liczby nowych zamówień. I choć przedsiębiorstwa nie są jeszcze przekonane o trwałości tej poprawy, wskazując na czynniki sezonowe, niemniej zwiększył się również odsetek firm, które planują wzrost produkcji" - czytamy w materiale.

Reklama

W II kw. br. ankietowane przedsiębiorstwa nieznacznie gorzej oceniały własną kondycję niż kwartał wcześniej. Wskaźnik Bieżącej Oceny Sytuacji Ekonomicznej (BOSE) zmniejszył się o 1,7 pkt proc. kw/kw. i o 5,2 pkt proc. w ujęciu rocznym, pozostając poniżej swojej długookresowej średniej. Swoją sytuację za bardzo dobrą lub dobrą uznało 71,5 proc. firm, wobec 72,3 proc. w poprzednim kwartale, podał też NBP.

Z kolei Wskaźnik Prognoz Sytuacji Ekonomicznej (WPSE) wzrósł o 3 pkt kw/kw i o 1,7 pkt r/r, ale pozostał wyraźnie poniżej swojej długookresowej średniej, dodał bank centralny.