PKN Orlen odnotował 206,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 5,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 150 mln zł straty. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku w zakresie od 330 mln zł straty netto do 33 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Strata operacyjna wyniosła 137,11 mln zł wobec 375,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28311,38 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 27954,85 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Według analityków, spółka mogła osiągnąć skonsolidowany wynik operacyjny w wysokości od 141 mln zł straty do 195 mln zł zysku, przy konsensusie na poziomie 94 mln zł zysku. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 26.654-28.998 mln zł, przy konsensusie na poziomie 27.753 mln zł.

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 57,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1254,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 55783,27 mln zł w porównaniu z 57202,31 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniosła 32,85 mln zł wobec 1481,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton.

Niższe marże i spadek konsumpcji paliw

Na wyniki PKN Orlen w II kw. 2013 r. wpływały poprawiające się marże rafineryjne i petrochemiczne, widoczny spadek konsumpcji paliw na wszystkich rynkach macierzystych oraz relacje kursowe, podała spółka w komunikacie.

"Na wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. wpływ miało przede wszystkim niekorzystne otoczenie makroekonomiczne. Nastąpił spadek (r/r) modelowej marży rafineryjnej i petrochemicznej oraz dyferencjału Ural/Brent, jak również osłabienie średniego kursu złotego wobec USD i EUR. Zarówno w Polsce, Niemczech, jak i w Czechach tempo wzrostu PKB znacząco spadło w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku" - głosi komunikat.

Na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, mieliśmy także do czynienia ze spadkiem konsumpcji benzyn, a na rynku polskim również oleju napędowego. Niższe ceny ropy naftowej wpłynęły negatywnie na wycenę zapasów obniżając ją o ok. 0,4 mld zł. Odnotowano także jednorazowy ujemny wpływ sprzedaży transzy zapasów obowiązkowych w wysokości 0,1 mld zł, który zostanie zrównoważony dzięki zawartym transakcjom zabezpieczającym, podano także.

Zużycie benzyn w Polsce spadło o 4 proc. r/r do 0,93 mln ton w II kw. br., a oleju napędowego - o 4 proc. r/r do 2,76 mln ton, podał Orlen w prezentacji wynikowej. W Niemczech odnotowano w tym okresie wzrost konsumpcji benzyny o o 4 proc. i wzrost ON o 3 proc., w Czechach zużycie benzyn spadło o 11 proc. r/r, ale zużycie ON wzrosło o 1 proc. r/r, zaś na Litwie odnotowano spadek zużycia benzyny o 8 proc. i wzrost ON 6 proc.

Modelowa marża rafineryjna spadła w II kw. br. do 6,0 USD/b z 8,90 USD/b rok wcześniej, zaś dyferencjał ropy URAL/Brent zmniejszył się do 0,70 USD/b z 2,10 USD/ b, podano także w prezentacji.

Prezes PKN Orlen Jacek Krawiec przyznaje, że konieczność niegotówkowego przeszacowania wartości zapasów ze względu na zmniejszenie ceny ropy oraz kredytów ze względu na osłabienie złotego spowodowały obniżenie raportowanych wyników. W rezultacie raportowany wynik operacyjny wyniósł (-)137 mln zł; a netto (-) 229 mln zł.

"Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego PKN Orlen zwiększył sprzedaż i udziały rynkowe. Konsekwentnie realizujemy także zaplanowane w strategii inwestycje, które wzmocnią kondycję i konkurencyjność Grupy Orlen w nadchodzących latach" - powiedział Krawiec, cytowany w komunikacie.

Wskaźniki finansowe Orlenu pozostają na bezpiecznym poziomie, podkreśla spółka.

"Utrzymujemy bardzo stabilną pozycję finansową. W drugim kwartale osiągnęliśmy wysokie wpływy operacyjne w wysokości 4,3 mld zł, istotną redukcję zadłużenia i dźwignię finansową na bardzo bezpiecznym poziomie. Nasze starania docenia rynek, agencje ratingowe i inwestorzy, o czym najlepiej świadczy olbrzymi sukces dwóch transz obligacji detalicznych Orlen, które wyemitowaliśmy w czerwcu" - powiedział wiceprezes ds. finansowych,Sławomir Jędrzejczyk.