Maleje natomiast odsetek osób przekonanych, że obowiązkiem obywatela jest płacenie podatków.

W opinii prawie wszystkich badanych państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi bezpieczeństwo (99 proc.) oraz poszanowanie jego własności prywatnej (98 proc.). Powszechne jest także przekonanie, że rolą państwa jest zapewnienie każdemu obywatelowi minimalnego dochodu (95 proc.) oraz bezpłatnej opieki lekarskiej (95 proc.).

Niewiele mniej osób (88 proc.) uważa, że obywatele powinni mieć prawo do bezpłatnej nauki na studniach wyższych. Zdecydowana większość badanych (84 proc.) oczekuje, że państwo zagwarantuje każdemu obywatelowi jakieś mieszkanie, schronienie, dach na głową, a także pracę zgodną z kwalifikacjami (81 proc.) lub jakąkolwiek pracę (80 proc.). Mniej osób wyraża pogląd, że państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi dobrobyt (53 proc.).

>>> Czytaj też: Wolny rynek dla biedaków, socjalizm dla bogaczy

O ile oczekiwania wobec państwa są niezmiennie bardzo duże, o tyle obowiązki obywatela wobec państwa zmalały. Powszechne pozostaje przekonanie, że powinnością obywatela jest dbanie o dobre imię kraju (wyraża je 94 proc. badanych). Nadal ogromna większość badanych (88 proc.) uważa, że obywatelską powinnością jest, o ile to możliwe, pomoc policji w schwytaniu przestępcy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco zmniejszył się jednak odsetek osób przekonanych, że obowiązkiem obywatela jest płacenie podatków od dochodów osobistych. Choć nadal zdecydowana większość badanych (76 proc.) uważa, że płacenie podatków jest obywatelską powinnością, to co piąty (20 proc.) jest skłonny to kwestionować. Istotnie zmalał także odsetek osób zaliczających do obywatelskich obowiązków udział w wyborach i referendach. Choć większość jest zdania, że obywatele powinni uczestniczyć w głosowaniach, to więcej niż jedna piąta badanych nie podziela tego przekonania.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 czerwca na liczącej 1010 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

>>> Czytaj też: Kuzińska: polski system podatkowy się nie udał