"Nadzwyczajne walne zgromadzenie (...) niniejszym postanawia znieść dematerializację poprzez przywrócenie wszystkim 8.327.214 zdematerializowanym akcjom spółki formy dokumentu" - głosi projekt uchwały.

W ub. tygodniu Soporto Invest B.V., spółka kontrolowana przez Penta Investments złożyła wniosek do zarządu EMC Instytut Medyczny o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki oraz przedłożyła projekty uchwał, m.in. o przywróceniu akcjom EMC formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu GPW.

Penta Investments po zakończeniu trwającego wezwania zapewni sobie największy pakiet akcji w EMC Instytut Medyczny.

W ogłoszonym 28 maja br. wezwaniu kontrolowane przez Penta Investments spółki Soporto Invest B.V. oraz CareUp B.V. ogłosiły chęć kupna wszystkich pozostających w wolnym obrocie akcji EMC Instytut Medyczny.

Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny prowadzi obecnie 8 szpitali oraz 16 przychodni w 5 województwach. Od 2005 roku spółki jest notowana na warszawskiej giełdzie.