PEP

Polish Energy Partners (PEP) miał w I poł. 2013 r. 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 88,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polish Energy Partners (PEP) szacuje, że w II poł. 2013 roku zainwestuje w „development" farm wiatrowych ok. 77 mln zł, podała spółka w raporcie półrocznym. „Grupa szacuje, że w drugiej połowie 2013 roku wyda na rzeczowe aktywa trwałe ok. 77 mln zł, które będą dotyczyły głównie wydatków na development farm wiatrowych" – czytamy w raporcie. Ponadto grupa przygotowuje się do realizacji projektu elektrowni biomasowej o mocy 30 MW. Planowane uruchomienie obiektu to II poł. 2014 roku. „Ponadto trwają rozmowy z trzema znaczącymi przedsiębiorstwami przemysłowymi dotyczące realizacji (…) kolejnych elektrowni lub elektrociepłowni biomasowych o mocy 85 MW/30 mWe" – czytamy dalej.

Polish Energy Partners (PEP) jest w trakcie „zaawansowanego" pozyskiwania finansowania na budowę farm wiatrowych, które uwzględnia łączne wydatki inwestycyjne na poziomie ok. 480 mln zł, podała spółka w raporcie półrocznym. Całkowite portfolio projektów w fazie dewelopmentu wynosi obecnie ok. 1 tys. MW, których ukończenie planowane jest na lata 2013 – 2021, zaznacza spółka. „W chwili obecnej projekty o łącznej mocy 131,5 MW posiadają miejscowy plan zabudowy, decyzje środowiskową, warunki przyłączenia, pozwolenie na budowę, projekty o łącznej mocy 225 MW posiadają miejscowy plan zabudowy, decyzje środowiskową, warunki przyłączenia, projekty o łącznej mocy 110 MW posiadają miejscowy plan zabudowy i warunki przyłączenia, projekty o łącznej mocy 70 MW posiadają plan zabudowy, decyzje środowiskową, projekty o łącznej mocy 139 MW miejscowy plan zabudowy, projekty o mocy 12 MW – warunki przyłączenia" - czytamy w raporcie.

Asseco CE

Asseco Central Europe odnotowało 2,37 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 3,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Sadovaya

PC Interdon, spółka zależna Sadovaya Group, sprzedała 1.141 ton węgla odzyskanego z hałd w lipcu wobec 4.930 ton w czerwcu i 3.647 ton w maju, podała spółka w komunikacie. PC Interdon zawarł też umowę na dostawę 24 tys. ton koncentratu węgla z dostawami zaplanowanymi na wrzesień-grudzień, podała też firma. "W czerwcu i lipcu kopalnie grupy kontynuowały pracę w trybie zawieszenia, aby utrzymać warunki bezpieczeństwa dla górnictwa pod ziemią" - głosi komunikat.

PKO BP

PKO Bank Polski ma wyłączność na negocjacje z Enterprise Investors w sprawie przejęcia Skarbiec Asset Management Holding, podał Reuters, powołując się na nieoficjalne informacje. "'PKO BP ma obecnie wyłączność na rozmowy o Skarbcu' - powiedziało Reutersowi źródło rynkowe zaznajomione z transakcją. Trzy inne źródła rynkowe potwierdziły, że trwają rozmowy" - napisała agencja. Rzeczniczka PKO BP Elżbieta Anders powiedziała Reutersowi, że według nowej strategii, bank jest otwarty na akwizycje, także aktywów funduszy inwestycyjnych, ale podkreśliła, że PKO BP nie komentuje spekulacji na temat konkretnych transakcji. Pod koniec maja br. "Parkiet" podał, że Ipopema Securities złożyła Enterprise Investors ofertę na zakup firmy zarządzającej funduszami inwestycyjnymi Skarbiec TFI. Z informacji "P" wynikało, że zainteresowane transakcją są również PKO BP i Altus TFI. Według wycen lokalnych mediów, cytowanych przez Reutersa, wartość Skarbca to ok. 200 mln zł.

Astarta

Astarta Holding N.V. oczekuje wzrostu marż grupy w segmencie cukrowym dzięki wzrostowi cen tego surowca na ukraińskim rynku, powiedział agencji ISBnews dyrektor Astarty Mykola Kovalski. "Biorąc pod uwagę, że w tym roku na Ukrainie zasadzono ok. 45% mniej buraków cukrowych niż w poprzednim roku, wiele cukrowni, w tym te należące do dużych zintegrowanych producentów, nie będzie działać, przynajmniej w tym sezonie. W związku z tym można oczekiwać znacznego spadku produkcji cukru, co może doprowadzić do wzrostu cen, który zapewni wzrost marż grupy w tym segmencie" - powiedział ISBnews Kovalski. Zaznaczył, że w pierwszych miesiącach 2013 roku zapasy cukru i zapotrzebowanie na gotówkę przetwórców i plantatorów buraków wywołały silną presję na ceny krajowe.

Astarta Holding uruchomi biogazownię we wrześniu, a zakład przetwórstwa soi - na przełomie września i października, poinformował agencję ISBnews dyrektor Astarty Mykola Kovalski. "Budowa stacji biogazu i zakładu przetwarzania soi postępuje zgodnie z planem. Uruchomienie zakładu przetwórstwa soi jest planowane na wrzesień-październik, produkcja biogazu zostanie uruchomiona we wrześniu" - powiedział ISBnews Kovalski. Zaznaczył, że realizacja tych projektów jest istotnym krokiem w realizacji strategii skierowanej na dywersyfikację działalności i efektywności energetycznej grupy.

Vistula

Vistula wyemituje obligacje serii D o łącznej wartości do 140 mln zł, podała spółka w komunikacie. Środki zostaną przeznaczone na spłatę obligacji serii C, kredytów i poręczeń, ewentualnie na finansowanie bieżącej działalności. >>>>  

M10

Rada nadzorcza notowanej na rynku NewConnect spółki M10 wydała zgodę na emisję obligacji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 12 miesięcy i wartości nominalnej do 800 tys. zł, podała spółka w komunikacie. Zgoda dotyczy emisji 40 obligacji serii A, o wartości nominalnej każdej 20.000 zł. "Jednocześnie rada nadzorcza upoważniła zarząd emitenta do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do przeprowadzenia emisji obligacji serii A" - czytamy w komunikacie.

Agroliga

Akcjonariusze Agroligi zdecydowali o przeniesieniu akcji spółki na rynek główny GPW z NewConnect oraz o nowej emisji akcji, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Imagis

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył poniedziałek, 12 sierpnia, jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Imagis, podała firma w komunikacie. >>>>   

PCC Intermodal

Konsorcjum Berger Bau Polska i Berger Bau GmbH podpisały umowę z PCC Intermodal na budowę nowoczesnego terminalu przeładunkowego w Brzegu Dolnym, podała spółka w komunikacie. Wartość inwestycji wyniesie 47,36 mln zł. "Zarząd PCC Intermodal informuje, że w dniu 9 sierpnia 2013 r. rozstrzygnięto (...) przetarg dotyczący wyboru Generalnego Wykonawcy robót budowlanych jakie będą wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego pod nazwą: 'Budowa nowoczesnego kontenerowego terminalu przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza – teren Zakładów PCC Rokita'. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum składające się z dwóch podmiotów: Berger Bau Polska i Berger Bau GmbH" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z harmonogramem, zakończenie prac zaplanowano na koniec października 2014 r. Wartość umowy opiewa na kwotę 47.356.712,20 zł, podano także.

Agroton

Obligatariusze Agroton Public Limited, posiadający obligacje spółki o wartości 50 mln USD, zaakceptowali propozycje zmiany warunków dla tych papierów, wynika z komunikatu spółki. "Poprawki do umowy dla wszystkich obligacji z terminem zapadalności w 2014 roku, podane 17 lipca, będą wprowadzone" - czytamy w raporcie spółki. W połowie lipca Agroton zaproponował wierzycielom przedłużenie daty zapadalności obligacji - o wartości 50 mln USD - o 60 miesięcy do 14 stycznia 2019 r., opóźnienie płatności odsetek z 14 lipca 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. obniżenie oprocentowania ze skutkiem od 14 stycznia 2013 r. z 12,5% do 8,00%.

PPG

Platinum Properties Group (PPG) podjął uchwałę w sprawie emisji do 6,5 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6,5 mln zł, podała spółka w komunikacie. "Emitent wyemituje nie więcej niż 6.500 obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.500.000 zł i cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.  >>>>  

Widok Energia

Na skutek braku implementacji dyrektywy Unijnej dotyczącej odnawialnych źródłach energii (OZE), tj. nieuchwalenia ustawy o OZE, załamania na rynku biomasy w Polsce oraz w wyniku załamania się cen tzw. "zielonych certyfikatów" i cen pelletu, zarząd Widok Energia odwołuje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na lata 2012-2014, podała spółka w komunikacie.

INVESTcom,  Silva Capital Group

Silva Capital Group podpisała ze spółką INVESTcon Group umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług doradczych związanych z zakładanym przeniesieniem papierów wartościowych na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka w komunikacie. >>>>