Zysk operacyjny wyniósł 16,99 mln zł wobec 14,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,97 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 140,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2013 r. wyniósł 6,46 mln zł wobec 7,38 mln zł straty rok wcześniej.

Ferro to dystrybutor techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferro sięgnęły 276 mln zł w 2012 r.