W obrocie znajdzie się 5,2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 301,8 tys. akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Spółka PIK S.A. jest detalicznym dystrybutorem podręczników szkolnych.