Stopa bezrobocia w strefie euro nie zmieniła się w lipcu tego roku i wyniosła 12,1 proc. oraz 11 proc. w całej Unii Europejskiej - podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie. Szacunki analityków są zgodne z oczekiwaniami ekonomistów.

We wszystkich 28 krajach UE na bezrobociu pozostaje 26,6 mln kobiet i mężczyzn, 19,2 mln z nich to mieszkańcy krajów należących do strefy euro. W porównaniu z czerwcem 2013 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 33 tys. w UE oraz o 15 tys. w eurolandzie. W stosunku do lipca ubiegłego roku, liczba osób bez pracy zwiększyła się o 995 tys. w UE i o ponad 1 mln w strefie euro.

"Po sześciu kwartałach recesji i dziesięciu kwartałach rosnącego bezrobocia to stosunkowo dobre wiadomości " - twierdzi unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andor. Zaznaczył on jednak, że sytuacja na unijnym rynku pracy wciąż pozostaje bardzo niepewna. "Wciąż nie do przyjęcia jest to, że w Unii Europejskiej ponad 26 milionów 600 tysięcy osób jest bez pracy, z czego ponad 5 i pół miliona ma mniej 25 lat" - dodał Andor. Zaapelował on do krajów członkowskich o zwiększenie wysiłków w walce z bezrobociem.

Według wyliczeń Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lipcu 10,4 proc. wobec 10,5 proc. w czerwcu. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w tych miesiącach odpowiednio: 1,795 tys. wobec 1,809 tys.

>>> Czytaj też: Bezrobocie i kredyty napędzają bezdomność. Coraz więcej Polaków bez dachu nad głową

Reklama

Z kolei GUS podaje, że stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lipca tego roku 13,1 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Austria zieloną wyspą na europejskim rynku pracy

Najlepsza sytuacja na rynku pracy w Europie panuje w Austrii – stopa bezrobocia w lipcu 2013 r. sięgała tu tylko 4,8 proc. Na drugim miejscu plasują się Niemcy z 5,3-procentowym bezrobociem, a na trzecim – Luksemburg (5,7 proc.).

Najwyższy poziom bezrobocia notuje się niezmiennie w Grecji. Według ostatnich dostępnych danych za maj 2013 roku, stopa bezrobocia wynosi tam 27,6 proc. Z olbrzymimi problemami na rynku pracy zmaga się też Hiszpania – bezrobocie wynosi tu 26,3 proc.

>>> Czytaj też: Bezrobotni Hiszpanie szukają zatrudnienia w Maroku

W porównaniu z poprzednim rokiem najmocniejszy skok bezrobocia zanotowano na Cyprze (z 12,2 proc. do 17,3 proc.), w Grecji (z 23,8 proc. do 27,6 proc.) i na Słowenii ( z 9,3 proc. do 11,2 proc.). W tym samym czasie bezrobocie najmocniej spadło na Łotwie (z 15,7 proc. do 11,5 proc. między drugim kwartałem 2012 i 2013 r.) i w Estonii (z 10,1 proc. do 7,9 proc. w czerwcu 2013).

Palącym problemem w Europie wciąż pozostaje bezrobocie wśród młodych. W całej UE stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia wyniosła w lipcu 2013 r. 23,4 proc., a w strefie euro – 24 proc.

Dla porównania, w lipcu 2012 roku było to odpowiednio 22,9 proc. i 23,3 proc. Najniższy poziom bezrobocia młodych zanotowano w Niemczech (7,7 proc.), w Austrii (9,2 proc.) i na Malcie (10,6 proc.), a najwyższy w Grecji (62,9 proc. w maju 2013 r.), Hiszpanii (56,1 proc.) i w Chorwacji (55,4 proc. w drugim kwartale 2013 r.).

Stopa bezrobocia w UE i w strefie euro, źródło: Eurostat / Media