W rankingu najpopularniejszych kierunków migracji Polaków wciąż króluje Wielka Brytania. W porównaniu z rekordowym - 2007 rokiem - liczba rodaków przebywających za granicą niewiele spadła.

Liczba mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą wzrosła do 2,13 mln osób na koniec 2012 r. z 2,06 mln rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Najwyższy poziom emigracji odnotowano w 2007 r. - wyniosła ona 2,27 mln osób.

>>> Czytaj też: Pokolenia "ja": generacje w mocnym zwarciu. Ale to już było

1,82 mln spośród mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (według stanu na koniec ub.r.) znajduje się Europie. Największe skupiska Polaków na emigracji to: Wielka Brytania (637 tys.), Niemcy (500 tys.) i Irlandia (118 tys.), podał też GUS.

Liczba polskich emigrantów znów sukcesywnie rośnie od 2010 roku, a jeśli ten trend się utrzyma wkrótce pobijemy rekord sprzed kilku lat. W 2012 r. roku najwięcej Polaków zdecydowało się na wyjazd do Niemiec - było ich aż 30 tys. więcej niż rok wcześniej. Wciąż lawinowo przybywa też naszych rodaków na Wyspach - w 2012 roku było tam 637 tys. Polaków, o 12 tys. więcej niż w 2011 r. Za to coraz wyraźniej da się zauważyć odpływ Polaków z krajów zmagających się z kryzysem - z Irlandii, Hiszpanii, Grecji i Cypru.

Reklama

"Należy zaznaczyć, że przez osoby przebywające czasowo za granicą należy rozumieć takie osoby, które przebywają poza krajem (często nawet przez wiele lat), ale nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę" - podkreśla GUS w komunikacie.

>>> Czytaj też: PO chce zatrzymać lekarzy w kraju. Resort zdrowia szykuje zmiany w systemie kształcenia

Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach 2004-2012 (a)
(stan w końcu roku) Liczba emigrantów w tys.
Kraj przebywania NSP 2002 (b) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (c) 2010 (c) NSP 2011 2011 2012
Ogółem 786 1000 1450 1950 2270 2210 2100 2000 2017 2060 2130
Europa 461 770 1200 1610 1925 1887 1765 1685 1693 1754 1816
Unia Europejska 451 750 1170 1550 1860 1820 1690 1607 1622 1670 1720
(27 krajów)(d) 1720
Austria 11 15 25 34 39 40 36 29 24 25 28
Belgia 14 13 21 28 31 33 34 45 47 47 48
Cypr . . . . 4 4 3 3 3 3 2
Dania . . . . 17 19 20 19 18 21 23
Finlandia 0,3 0,4 0,7 3 4 4 3 3 2 2 2
Francja 21 30 44 49 55 56 60 60 62 62 63
Grecja 10 13 17 20 20 20 16 16 17 15 14
Holandia 10 23 43 55 98 108 98 92 92 95 97
Hiszpania 14 26 37 44 80 83 84 48 45 40 37
Irlandia 2 15 76 120 200 180 140 133 131 120 118
Niemcy 294 385 430 450 490 490 465 440 437 470 500
Portugalia 0,3 0,5 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1
Czechy . . . . 8 10 9 7 7 7 8
Szwecja 6 11 17 25 27 29 31 33 34 36 38
Wielka Brytania 24 150 340 580 690 650 595 580 601 625 637
Włochy 39 59 70 85 87 88 88 92 94 94 97
Kraje spoza Unii Europejskiej 10 20 30 60 65 67 75 78 71 85 96
Norwegia . . . . 36 38 45 50 43 56 65
(a) -Dane dotyczą liczby osób przebywających za granicą czasowo: dla lat 2002-2006 – powyżej 2 miesięcy, dla lat 2007-2012 – powyżej 3 miesięcy.
(b) -Po rozszacowaniu liczby emigrantów o nieustalonym kraju czasowego pobytu liczba emigrantów przebywających w krajach Europy wynosi 547 tys., w krajach UE – 535 tys.
(c) -Dane skorygowane w oparciu o wyniki NSP 2011 w stosunku do publikowanych w poprzednich latach.
(d) -Do 2006 r. 25 krajów.
Źródło: GUS.