Państwa członkowskie zatwierdziły dziś zasady działania nowego, europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR). Ma on pomóc zapobiegać kolejnym tragediom z udziałem nielegalnym imigrantów jak te u wybrzeży włoskiej Lampedusy.

Europejski system nadzorowania granic ma na celu usprawnienie współpracy i komunikacji między państwami członkowskimi w celu szybkiego wykrywania statków z nielegalnymi imigrantami, którzy próbują dostać się Unii Europejskiej. Chodzi między innymi o małe łodzie, których pasażerowie są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na morzu. Usprawniona ma zostać także wymiana informacji z agencją FRONTEX, odpowiedzialną za zarządzanie unijnymi granicami zewnętrznymi. W efekcie ma to przyczynić się do zapobiegania przestępczości transgranicznej takiej jak handel ludźmi czy przemyt narkotyków oraz do zmniejszenia liczby śmiertelnych wypadków z udziałem imigrantów.

W krajach znajdujących się na południowej i wschodniej granicy Unii Europejskiej EUROSUR ma zostać wprowadzony 2 grudnia tego roku, w pozostałych - rok później. Państwami, które nie będą objęte nowymi regulacjami są Dania, Irlandia i Wielka Brytania. W połowie października zasady działania systemu EUROSUR zatwierdził Parlament Europejski.